Fotovoltaika: otázky a odpovědi

Je fotovoltaika skutečně přínosná?

Ano, fotovoltaika je investice s rychlou návratností, která dlouhodobě výrazně snižuje ceny elektrické energie. Naše poznámka: vždy je důležité mít systém odpovídající přesným potřebám a zvykům domácnosti. Jen přesně nakonfigurovaná fotovoltaika je skutečný přínos.

Je instalace FVE rychlá? Budou při ní stavební zásahy do nemovitosti?

V případě středně velké FVE (10 kWp) trvá instalace dva dny. První den probíhá příprava a začíná montáž, druhý den je dokončena montáž a probíhá připojení fotovoltaické elektrárny. Stavební zásahy do nemovitosti jsou omezeny na minimum. Nejčastější zásah je otvor ve zdi, pokud je potřeba vést jím kabely.

Je fotovoltaika efektivní systém, když slunce svítí přes den a já chci elektřinu večer?

Jako každý výhodný systém se i fotovoltaika umí přizpůsobit. Virtuální nebo fyzické baterie zajistí vyprodukovanou elektřinu ve chvíli, kdy ji skutečně potřebujete.

Přinese mi fotovoltaika dostatek energie i v zimě?

Pokud není dlouhé období inverzí nebo hustého sněžení, je fotovoltaika v zimě efektivní. Po dlouhodobém sledování systémů našich zákazníků můžeme konstatovat, že velkou část spotřeby přesně nakonfigurovaná fotovoltaika v zimě pokryje.

Je cena za vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE) konečná?

Ano, před každou realizací fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč provedeme zaměření na místě stavby a následně sdělíme konečnou cenu! Pořizovací cena FVE bude ponížena o dotace. Fotovoltaika na klíč otázky a odpovědi

Je provozování FVE podnikání?

Není, fotovoltaická elektrárna do 50 kWp slouží především k úspoře energie, nikoli výdělku. Pro její pořízení tedy nepotřebujete licenci ERU. Příjemným bonusem zůstává, že nepotřebujete ani stavební povolení.

Dá se fotovoltaika pojistit?

Ano, fotovoltaika se dá pojistit proti vandalismu, přírodním živlům, krádeži. Systém je vhodné připojistit k nemovitosti, cenu pojistného určuje vámi vybraná pojišťovna.

Musí mít firma při instalaci fotovoltaické elektrárny oprávnění?

Ano, vlastníme odbornou kvalifikaci ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Fotovoltaické elektrárny instalujeme již 15 let.

Jaký je harmonogram výstavby FVE?

Přesný a transparentní harmonogram realizace nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč jsme pro vás připravili včetně grafického znázornění. Harmonogram je ovlivněný jednáním s třetími stranami. Zde jsou podmínky pro všechny instalační společnosti stejné bez výjimky.

Je fotovoltaika doplněna baterií s dlouhou životností? Jaká je garance životnosti?

POZOR a znovu POZOR! Při výběru instalační firmy dbejte zvýšené pozornosti u nabídky baterií! Pokud je fotovoltaika na klíč doplněna o nekvalitní baterie, může její cena na první pohled vypadat výborně. Životnost takových baterií ale bývá kratší než návratnost investice do celého systému. Nesledujte pouze garantované roky životnosti, věnujte pozornost i garantovaným nabíjecím cyklům. SOLLARIS fotovoltaika nabízí vysokokapacitní baterie s dlouhou životností.

Životnost baterií je závislá na typu bateriových článků. Obvyklý počet nabíjecích cyklů u současných baterií se pohybuje kolem 6000. Přesné záruky uvádí výrobce ve svých technických listech. Baterie, které si můžete ke své nové fotovoltaické elektrárně (FVE) pořídit mají obvyklou minimální životnost 10 let.

Chci, aby měla fotovoltaika baterie, jsou nějak závadné?

Všechny baterie, které naše fotovoltaika nabízí, jsou zdravotně nezávadné, nepotřebují zvláštní odvětrávání ani speciální místnost.

Jaký je nejvhodnější sklon a orientace pro fotovoltaické panely?

Abychom pokryli co možná největší spektrum možností, představili vám, co pro výkon vaší fotovoltaické elektrárny (FVE) umístění a orientace fotovoltaických panelů znamená, připravili jsem tabulkuv jednom z našich užitečných článků. Kromě toho, že se dozvíte, že nejlepší orientace pro umístění solárních panelů je střecha v úhlu 35 ° nasměrovaná na jih, můžete sledovat, jakou ztrátu bude mít výkon solárních panelů, pokud se budou od dokonalého umístění a orientace odchylovat.

Naruší mi fotovoltaika statiku střechy?

Na 1 m² připadá 15-20 kg (dle velikosti panelů). Pokud si nejste stavem střechy jisti, doporučujeme návštěvu odborníka před instalací FVE. Min. doporučená velikost trámů nebo vazníků je 5x8 cm a doporučené rozměry latí i kontralatí jsou 3x5 cm. Fotovoltaika bude na vaší střeše desítky let, nepodceňujte tedy její současný stav.

Solární panely leží přímo na krytině nebo je mezi krytinou a panelem mezera?

Mezera mezi solárními panely a střechou je 5-10 cm, podle druhu střešní krytiny.

Dají se fotovoltaické panely integrovat místo krytiny například u novostavby?

Ano. Renomovaní výrobci střešních tašek již nabízejí solární moduly nahrazující samotné tašky.

Je fotovoltaická elektrárna zapojena jednofázové nebo třífázové?

Fotovoltaická elektrárna může být jednofázová i třífázová, vždy doporučíme typ zapojení dle požadavku a potřeb zákazníka a metodiky programu Nová zelená úsporám. Aby byla fotovoltaická elektrárna (FVE) nejefektivnější je nejlepší varianta znát detailní energetické návyky klientů.