Fotovoltaika na klíč a časová náročnost instalace

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) je proces, který potřebuje svůj čas, protože do něj vstupují třetí strany. Samotné umístění solárních panelů je pro zkušený montážní tým obvykle záležitostí jednoho až dvou dnů, připojení FVE do domovních rozvodů je obdobně dlouhé. Aby ale vaše fotovoltaika na klíč získala i dotace NZÚ a měla je před schváleny ještě před instalací, a aby byla připojena do distribuční sítě, nevyhne se zákazník čekání kvůli lhůtám, které na svá vyjádření jednotlivé instituce mají.

Zaměstnanci společnosti SOLLARIS fotovoltaika se instalacím fotovoltaických elektráren věnují od roku 2008. V našich řadách naleznete nejen nejlepší montážní týmy a zkušené elektrikáře, kteří mají s domovními rozvody, zálohovanými okruhy a připojením fotovoltaické elektrárny bohaté zkušenosti, srdce naší společnosti tvoří i odborníci na dotační tituly a mistři v komunikaci s distribučními společnostmi. Všichni společně se pak při každé instalaci snaží, aby byla nová fotovoltaika na klíč instalovaná v tom nejkratším možném čase.

Fotovoltaika v reálné časové ose realizace

Fotovoltaická elektrárna na klíč: od myšlenky k cíli!

Abyste si realizaci vaší nové fotovoltaické elektrárny (FVE) uměli lépe představit, připravili jsme pro vás harmonogram se všemi procesy. Přibližujeme vám tak cestu, na jejímž konci je plně funkční fotovoltaická elektrárna na klíč, částečná energetická nezávislost a vyplacené dotace z programu Nová zelená úsporám v maximální výši.

 1. MYŠLENKA: fotovoltaika na klíč je správné řešení
 2. KONTAKT: zavolejte nebo napište, vyplňte nezávaznou poptávku. Nabídka FVE na klíč už se připravuje
 3. NABÍDKA: fotovoltaika na základě vašich představ na FVE u vás bude do 48 hodin
 4. SCHŮZKA: vyberte vhodný termín, probereme vše, aby byla fotovoltaika na klíč odrazem všech vašich přání a potřeb
 5. REVIZE NABÍDKY: na základě rozhovoru s profesionálem přidáváte nebo ubíráte komponenty. Odesíláme aktuální nabídku fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč
 6. NÁVRH SMLOUVY: nemáme fixně danou smlouvu bez možnosti změny odstavců, před podpise máte čas na připomínky a návrhy
 7. SMLOUVA A PODPIS: děkujeme a gratulujeme k nové fotovoltaické elektrárně
 8. ZÁLOHOVÁ FAKTURA: vystavení do 48 hodin ve výši 10 % z ceny fotovoltaické elektrárny na klíč.
 9. PŘÍPRAVA A ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ: záloha je na našem účtu, odesíláme potřebnou dokumentaci, žádost je vyřízena do 1-30 dní od odeslání. Ze zkušeností můžeme potvrdit, že se jedná přibližně o dva týdny.
 10. KLADNÉ STANOVISKO O PŘIPOJENÍ: fotovoltaika čeká na povolení připojení
 11. 2. ZÁLOHOVÁ FAKTURA: Do 48 hodin od získání kladného stanoviska o připojení vystavíme zálohovou fakturu ve výši 40 % z ceny fotovoltaiky na klíč.
 12. ŽÁDOST O AKCEPTACI DOTACE: před realizací fotovoltaické elektrárny (FVE) a po vydání kladného stanoviska o připojení podáváme žádost o akceptaci dotace. Zkušenosti? Fotovoltaika 100 % našich klientů byla dotována z programu NZÚ. Vyřízení žádosti trvá přibližně 14 dní.
 13. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: připravená autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení
 14. INSTALACE FVE: V případě středně velké fotovoltaické elektrárny na klíč. 1. den ráno příjezd našeho týmu, skupina montérů zaměří rozmístění solárních panelů přímo na střeše a připraví si nosnou konstrukci, zkušený elektrikář v ten samý čas připravuje rozmístění baterií, měničů a rozvaděče. Druhý den jsou umisťovány solární panely na střechu a elektrikář připojuje fotovoltaickou elektrárnu do domácí sítě. Probíhají funkční zkoušky a vy od nás dostáváte aplikaci, která vám umožní sledování výroby elektrické energie vaší vlastní FVE na klíč hned, jak se fotovoltaika zapojí.
 15. 3. A POSLEDNÍ ZÁLOHOVÁ FAKTURA: je vystavena po instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na váš objekt. Výše zálohové faktury činí 50 % z ceny nové fotovoltaiky na klíč.
 16. PŘIPOJENÍ DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ: revize je hotová, fotovoltaika se připojuje do distribuční sítě. Vyřízení připojení ze strany distributora trvá maximálně 30. dní. V současné době fotovoltaického boomu musíte ale počítat s tím, že se díky vytíženosti administrátorů může o pár dní prodloužit. Připojení do distribuční sítě je spojené s návštěvou technika, který vymění elektroměr. Než se FVE připojí do sítě, musí zůstat vypnutá.
 17. VYPLACENÍ DOTACE: proběhne do 6-9 týdnů od doby, kdy je fotovoltaika oficiálně připojena na účet ve vaší bance.