Jak funguje fotovoltaika, aby snížila cenu energií

Fotovoltaika a její princip

Solární, sluneční nebo fotovoltaické elektrárny (ve zkratce FVE) používají sluneční svit jako obnovitelný, levný a nevyčerpatelný zdroj energie, dokud bude slunce na naši planetu svítit. Ať už přisoudíme objev fotovoltaického jevu dvojici pánů William Grylls Adams a Richard Evans Day nebo Alexandrovi Edmondovi Becquerelovi a jeho otci jako předchůdci a podporovateli, musíme být více než vděčni, že k tomuto objevu, na jehož základě dnešní fotovoltaika funguje, došli.

Fotovoltaika jako taková pracuje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Fotovoltaické články, ze kterých se skládají solární panely, jsou polovodičové součástky, které přeměňují sluneční energii na elektřinu. Sluneční záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků emituje elektrony. Tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který je, po přeměně v měniči na střídavý, používán k napájení elektrospotřebičů v domácnosti či ohřevu vody.

Tím, že se vaším novým zdrojem energie stane na sluneční, jdete na proti levnějším účtům a provozu domácích spotřebičů s nižšími výdaji. SLUNCE NA JAŘE ODPOČTY NEPROVÁDÍ a vy se nemusíte bát vyúčtování za uplynulý rok. Nejsnazší cesta k dlouhodobé úlevě domácímu rozpočtu je fotovoltaika na klíč. Ta vám poskytne komplexní služby a připojí prémiové FVE. Jak ale vybrat firmu, s kterou bude radost spolupracovat? Zkuste takovou, která vám poskytne kontakt na zákazníky, kteří od ní již FVE na klíč mají. Vykročte vstříc spokojenějšímu životu se SOLLARIS fotovoltaika s.r.o.

Druhy, které fotovoltaika nabízí

Síťový systém (jak funguje fotovoltaika bez fyzické baterie)

Je takový, kdy vaše vlastní fotovoltaika funguje bez baterie a neakumuluje v ní energii na pozdější dobu; co spotřebujete, spotřebujete, co nespotřebujete, prodáte. V současnosti ale za velice nízké výkupní ceny, které vás rozhodně nepotěší. Pokud bychom srovnali dvě stejné fotovoltaické elektrárny (FVE) se stejnými parametry, jedna by byla bez baterie jako síťová a druhá s baterií jako hybridní, je pořízení síťového systému levnější volba. To ale nemusí nutně znamenat, že vám takto nastavená fotovoltaická elektrárna zkrátí návratnost investice. Pokud nechcete kupovat vlastní baterie, protože je to vyšší investice nebo na ně prostě nemáte prostor, nabízí vám síťový systém možnost virtuální baterie. Přebytečnou energii, kterou odesíláte zpět do sítě, si v ní můžete uchovat na pozdější spotřebu, musíte ale počítat s tím, že zpětná spotřeba vlastní energie bude částečně zpoplatněna.

Hybridní systém (fotovoltaika opírající se o výkonné baterie)

Vaše fotovoltaika běží a využívá výhod baterií, které nabíjí, pokud vyrobí více, než domácnost spotřebuje nebo pokud vy sami energii do baterií pomocí naší chytré aplikace přesměrujete. Energii, kterou takto uchováte, používáte ve chvíli, kdy slunce nesvítí a fotovoltaická elektrárna (FVE) elektřinu nevyrábí. Máte také přístup do sítě pro případ, že jsou v zimě dlouhé dny bez slunečního svitu a vy pro svoji domácnost potřebujete podporu distributora. Z našeho úhlu pohledu je hybridní systém nejrozumnější volba. Pokud chcete svoji investici maximálně zefektivnit a pokud vám finanční možnosti nebrání zakoupit baterie, bude pro vás jejich pořízení znamenat, že pozdější spotřeba elektrické energie, kterou sami vyprodukujete, nebude zatížena dalšími poplatky. Společnost SOLLARIS fotovoltaika nabízí nejkvalitnější baterie s dlouhou životností a garancí vyššího množství nabíjecích cyklů, než je obvyklé. Přemýšlíte, že bude fotovoltaika na klíč vaše další investice? Rozhodně byste neměli zahodit příležitost využít naše prémiové technologie.

Ostrovní systém (fotovoltaika bez připojení domácnosti k distribuční síti)

Jedete obcí a svítí na vás značení, že se má jet rychlostí 50 km/h? Přesně toto je krásný příklad, kdy je fotovoltaika ostrovním systémem. Ve větším provedení se pak takto zapojené fotovoltaické elektrárny (FVE) mohou použít pro celé domácnosti. Jejich pořízení, které v sobě zahrnuje výkonnou FVE a velké množství baterií, je v současné době finančně náročné a vyhovuje hlavně lidem, jejichž přesvědčení a touha po energetické nezávislosti překoná částečné nepohodlí z časovaného použití elektrické energie. Nicméně ostrovní systém pro vás může znamenat absolutní soběstačnost a nulovou potřebu sledovat, co se na trhu se silovou elektřinou děje.