Jak funguje fotovoltaika, aby snížila cenu energií

Fotovoltaika a její princip

Solární, sluneční nebo fotovoltaická elektrárna (je jedno, jak ji nazvete) používá sluneční svit jako obnovitelný, levný a nevyčerpatelný zdroj energie, dokud bude slunce na naši planetu svítit. A upřímně, kdyby přestalo, už by asi stejně nemělo cenu to, jak fotovoltaika funguje, výši plateb za energie nebo ekologii, řešit. Ať už přisoudíme objev fotovoltaického jevu dvojici pánů William Grylls Adams a Richard Evans Day nebo Alexandrovi Edmondovi Becquerelovi a jeho otci jako předchůdci a podporovateli, musíme být více než vděčni, že k tomuto objevu, na jehož základě dnešní fotovoltaické elektrárny (FVE) fungují, došli.

Fotovoltaika jako taková pracuje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Fotovoltaické články, ze kterých se skládají solární panely, jsou polovodičové součástky, které přeměňují sluneční energii na elektřinu. Sluneční záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků emituje elektrony. Tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který je, po přeměně v měniči na střídavý, používán k napájení elektrospotřebičů v domácnosti či ohřevu vody. 

Druhy, které fotovoltaika nabízí

Síťový systém

Je takový, kdy vaše vlastní fotovoltaikafunguje bez baterie a neakumuluje v ní energii na pozdější dobu; co spotřebujete, spotřebujete, co nespotřebujete, prodáte. V současnosti ale za velice nízké výkupní ceny, které vás rozhodně nepotěší. Pokud bychom srovnali dvě stejné fotovoltaické elektrárny (FVE) se stejnými parametry, jedna by byla bez baterie jako síťová a druhá s baterií jako hybridní, je pořízení síťového systému levnější volba. To ale nemusí nutně znamenat, že vám takto nastavená fotovoltaická elektrárna zkrátí návratnost investice. Pokud nechcete kupovat vlastní baterie, protože je to vyšší investice nebo na ně prostě nemáte prostor, nabízí vám síťový systém možnost virtuální baterie. Přebytečnou energii, kterou odesíláte zpět do sítě, si v ní můžete uchovat na pozdější spotřebu, musíte ale počítat s tím, že zpětná spotřeba vlastní energie bude částečně zpoplatněna.

Hybridní systém

Vaše fotovoltaika běží a využívá výhod baterií, které nabíjí, pokud vyrobí více, než domácnost spotřebuje nebo pokud vy sami energii do baterií přesměrujete. Energii, kterou takto uchováte, používáte ve chvíli, kdy slunce nesvítí a fotovoltaická elektrárna (FVE) elektřinu nevyrábí. Máte také přístup do sítě pro případ, že jsou v zimě dlouhé dny bez slunečního svitu a vy pro svoji domácnost potřebujete podporu distributora. Z našeho úhlu pohledu je hybridní systém nejrozumnější volba. Pokud chcete svoji investici maximálně zefektivnit a pokud vám finanční možnosti nebrání zakoupit baterie, bude pro vás jejich pořízení znamenat, že pozdější spotřeba elektrické energie, kterou sami vyprodukujete, nebude zatížena dalšími poplatky.

Ostrovní systém

Jedete obcí a svítí na vás značení, že se má jet rychlostí 50 km/h? Přesně toto je krásný příklad, kdy je fotovoltaika ostrovním systémem. Ve větším provedení se pak takto zapojené fotovoltaické elektrárny (FVE) mohou použít pro celé domácnosti. Jejich pořízení, které v sobě zahrnuje výkonnou FVE a velké množství baterií, je v současné době finančně náročné a vyhovuje hlavně lidem, jejichž přesvědčení a touha po energetické nezávislosti překoná částečné nepohodlí z časovaného použití elektrické energie. Nicméně ostrovní systém pro vás může znamenat absolutní soběstačnost a nulovou potřebu sledovat, co se na trhu se silovou elektřinou děje.

Co můžete od fotovoltaiky očekávat

Do jisté míry je splněné očekávání od fotovoltaiky závislé na vašich konkrétních představách, potřebách, finančních možnostech a velikosti prostoru, kde můžete FVE instalovat. Rádi bychom vám přesně řekli, co vám přinese, ale záleží na tom, co si představujete vy. Chcete být samostatnější a nezávislejší? Chcete přežít výpadek elektrické energie? Chcete snížit cenu energií na minimum s maximální možnou okamžitou investicí? Chcete mít fotovoltaickou elektrárnu jako investici do nemovitosti? Chcete částečně snížit cenu energií za rozumnou míru nákladů?Fotovoltaika na klíč SF

Představovat si můžete mnohé, instalovat se dá spousta komponentů, které vaše očekávání splní; vždy ale záleží na vašich konkrétních podmínkách, a hlavně na vaší spotřebě. Příkladem může být to, že velkokapacitní baterie zaručí jedné domácnosti několikadenní energetickou nezávislost a pro jinou znamenají pokrytí výpadku elektrické energie na několik hodin kvůli vysoké spotřebě. Nikdy, i kdybychom si to přáli, vám nemůžeme všeobecně říct, co přesně ve vašem prostředí fotovoltaika přinese. V tomto oboru na rozdíl od mnoha jiných je osobní schůzka sjednaná po nezávazné poptávce velice důležitá. Nebojte se ale, konkrétně naše společnost není neodbytný prodejce, kterého se bez (nejlépe okamžitě) podepsané smlouvy na novou FVE nezbavíte. Naše podnikání je našim splněným snem, naši firmu si hýčkáme a naše pověst je pro nás velice důležitá. Umíme vám říct pravdu do očí a když zjistíme, že se FVE na vaši nemovitost prostě nehodí, například kvůli podmínkám nebo malé spotřebě domácnosti, upřímně vám to řekneme, poděkujeme za milé setkání a rozloučíme se.

Co ale opravdu očekávat můžete a co vám umíme potvrdit hned, je velice zajímavá dotace z Nové zelené úsporám. Instalací zvýšíte hodnotu své nemovitosti a všechny prostředky, které na to použijete, nejsou jenom z vaší kapsy.

*** Abychom vám vaše rozhodnutí nás nezávaznou poptávkou poptat co nejvíce zpříjemnili, rozhodli jsme se nabídnout vám OPTIMIZÉRY NA RIZIKOVÉ PANELY ZDARMA. Stačí vyplnit nezávaznou poptávku, realizovat fotovoltaiku s námi a optimizéry dodáme my! ***

Fotovoltaika na klíč s dotací výhodnější než kdy dřív

V novém prostředí nových podmínek „Nová zelená úsporám“ má fotovoltaická elektrárna velmi malý prostor na to vás finančně zklamat hlavně proto, že dotaci dostane brzy po realizaci. Do 6-9 týdnů po připojení FVE do distribuční sítě vám Státní fond životního prostředí odešle dotaci, kterou máte s námi přislíbenou ještě před samotnou realizací fotovoltaiky na klíč. Náklady na její pořízení se vám výrazně sníží a návratnost investice se tím nezanedbatelně zkrátí. V dřívějších měněných podmínkách „Zeleného bonusu“ bylo vše těžší. V dnešní době vidíte peníze od státu hned a nemusíte sledovat výkupní ceny vámi vyprodukované elektrické energie, které se mohou změnit a Vy nemáte možnost to nijak ovlivnit.

Pro tuto investici a malý prostor pro vaše zklamání mluví i naše data založená na praxi, kterou sbíráme od roku 2008. Nemalý počet našich zákazníků se k nám po zkušenostech s fotovoltaikou opětovně vrací a žádá o rozšíření své stávající fotovoltaické elektrárny. Jejich potřeba bývá vyvolána vyšší spotřebou elektrické energie, která v domácnostech časem narůstá. Toto opětovné oslovení SOLLARIS Fotovoltaika je nejen díky dobrým zkušenostem s naší firmou, ale i díky novým podmínkám, které jsou výhodnější, než kdy dříve byly a naši zákazníci si to samozřejmě uvědomují.

Co vám fotovoltaika neumí splnit

Plně funkční fotovoltaická elektrárna, která je instalovaná na vaši nemovitost, pokryje většinou pouze část roční spotřeby. Pokud se nerozhodnete investovat velké množství finančních prostředků a kombinovat s jinými zdroji elektrické energie nebo pokud svému snu o energetické soběstačnosti neobětujete komfort okamžitého užití elektrické energie, budete vždy částečně odkázáni na rozvodnou síť.

Jestliže neuzavřete separátní smlouvu o výkupu přebytků za tržní či spotové ceny, neočekávejte velké množství finančních prostředků získaných z prodeje vámi vyrobené elektrické energie zpět do systému. Ano, něco málo získáte, ale rozhodně to nejsou částky, které by výrazně ovlivnily váš rodinný rozpočet.