Úsporné solární panely pro FVE

V současné době, kdy cena elektrické energie neustále stoupá, je fotovoltaická elektrárna (FVE) a solární panely, z kterých se skládá a které pomáhají přeměnit sluneční energie na elektrickou skvělá volba, jak snížit své náklady na elektrickou energii, jak investovat se státní dotací a jak se částečně osamostatnit od distributorů elektřiny.

Na rozdíl od ostatních zdrojů elektrické energie je fotovoltaika dostupná všem a pokud pomineme energii vynaloženou na její výrobu a skleníkové plyny, které tím vzniknou, je to velice ekologický, úsporný, čistý a efektivní způsob získání elektrické energie. Pro podporu FVE mluví i to, že fotovoltaické panely vyrobíte pouze jednou, ale plynové elektrárny vyrábějí skleníkové plyny neustále. Štědrá je také podpora Ministerstva životního prostředí a jeho administrátora Státního fondu životního prostředí v podobě dotačního programu "Nová zelená úsporám"

Solární panely můžeme zařadit do skupin monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé. Monokrystalické solární panely mají nejvyšší účinnost ale také nejvyšší požadavky na vhodné umístění. Polykrystalické panely se v účinnosti monokrystalickým nevyrovnají, jsou ale vhodné i na střechy s ostřejším úhlem dopadu slunečního svitu. Tenkovrstvé fotovoltaické panely mají nejnižší účinnost, ale jak už jejich název napovídá, mají nižší hmotnost a zvyšují tak možnosti, kam je instalovat; zároveň lépe pracují s rozptýleným světlem.

Všechny fotovoltaické panely jsou složeny ze solárních článků, které jsou slučovány do modulů ve větším množství. Základním stavebním kamenem solárních článků je křemík. Aby byly dostatečně účinné a funkční, je potřeba je hermeticky uzavřít a eliminovat tak vnější vlivy, které by jejich funkci ovlivnily. Před uzavřením jsou solární články sloučené do modulů pokryty sklem ze svrchní strany a umělohmotnou folií s hliníkovou vrstvou ze spodní strany.

Možnost instalace solárních panelů na vašem pozemku je bohatá. Střecha není jediné místo, kam je můžete umístit. Od roku 2021 je podporována i instalace na jiné objekty na vašem pozemku, tedy na garáže, pergoly nebo hospodářská stavení. Panely můžete umístit i do konstrukcí na zemi, jen musíte zajistit, aby se zeleň pod nimi dala upravovat.

Všechny naše zkušenosti a znalosti, které jsem od roku 2008 v tomto odvětví nashromáždili, vám rádi v komplexním poradenství a konzultacích nabízíme.

Na jakém principu fotovoltaické panely pracují?

Solární panely jsou tvořeny fotovoltaickými články, které přeměňují elektromagnetickou energii světla v elektrickou energii. Sluneční záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků emituje elektrony. Tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který po přeměně v měniči na střídavý, je používán k napájení elektrospotřebičů v domácnosti či ohřevu vody. Na tomto principu přeměny energie je založena celá fotovoltaika.

I k vašemu domu

Jak jsme již zmínili, fotovoltaické panely a procesy v nich probíhající vám umožní ušetřit mnoho peněz. Vždyť sluneční energie se k nám dostává zdarma, tak proč jí nevyužít? Solární panely vám budou sloužit přes 30let, jsou navíc plně recyklovatelné. Počáteční investice se může zdát vysoká, během několika let se vám zaručeně vrátí.

Kontaktujte nás, rádi vám s fotovoltaikou poradíme!