Solární panely pro fotovoltaické elektrárny (FVE)

Solární panely, které fotovoltaické elektrárny (FVE) používají, můžeme zařadit do skupin monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé. Monokrystalické solární panely mají nejvyšší účinnost ale také nejvyšší požadavky na vhodné umístění. Polykrystalické panely se v účinnosti monokrystalickým nevyrovnají, jsou ale vhodné i na střechy s ostřejším úhlem dopadu slunečního svitu. Tenkovrstvé fotovoltaické panely mají nejnižší účinnost, ale jak už jejich název napovídá, mají nižší hmotnost a zvyšují tak možnosti, kam je instalovat; zároveň lépe pracují s rozptýleným světlem.

Fotovoltaika a solární panely

Všechny solární panely jsou hermeticky uzavřené, aby se eliminovaly vlivy vnějšího okolí, které by jejich funkčnost a životnost ovlivnily. Ze svrchní strany jsou pokryty skleněnou vrstvou, ze spodní strany je umělohmotná folie s hliníkovou vrstvou. Solární panely jsou složené ze solárních článků, jejichž základním stavebním kamenem je křemík. Solární články jsou následně slučovány do tzv. modulů.

Kam se dají solární panely umístit?

Možnost instalace solárních panelů na vašem pozemku je bohatá. Střecha není jediné místo, kam je můžete umístit. Od roku 2021 je podporována i instalace na jiné objekty na vašem pozemku, tedy na garáže, pergoly nebo hospodářská stavení. Solární panely můžete umístit i do konstrukcí na zemi, jen musí být zachována možnost úpravy zeleně pod nimi.

Všechny naše zkušenosti a znalosti, které jsem od roku 2008 v tomto odvětví nashromáždili, vám rádi v komplexním poradenství a konzultacích nabízíme.

Fotovoltaika a princip solárních panelů?

Solární panely, základní stavební kámen, který fotovoltaika potřebuje, jsou tvořeny fotovoltaickými články, které přeměňují elektromagnetickou energii světla v elektrickou energii. Sluneční záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků emituje elektrony. Tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který po přeměně v měniči na střídavý, je používán k napájení elektrospotřebičů v domácnosti či ohřevu vody. Na tomto principu přeměny energie je založena celá fotovoltaika.

Nejlepší orientace pro solární panely fotovoltaické elektrárny (FVE)

Uvažujete o nové fotovoltaické elektrárně (FVE) a chcete maximalizovat její výtěžnost? V takovém případě se vám bude hodit jednoduchá a srozumitelná tabulka. Je jasným faktem, že solární panely umístěné na jih v úhlu 35 ° přinášejí nejvyšší užitek. Jakákoliv odchylka od ideálních podmínek způsobuje níže uvedené ztráty. 

Umístění panelů

Ztráta

účinnosti

Pouze na jihozápad 5,5 %
Pouze na jihovýchod 5,5 %
Kombinace na jihozápad/jihovýchod 2,75 %
Pouze na východ 17,1 %
Pouze na západ 17,1 %
Kombinace na západ/východ 8,55 %
Snížení sklonu na 30 ° 2,25 %
Snížení sklonu na 25 ° 10,34 %
Zvýšení sklonu na 45 ° 10,34 %

Na první pohled je jasné, že pokud máte rovnou střechu, nemají položené solární panely smysl. Přesto existuje řešení, které bude znamenat účinné solární panely i u vás. Hliníkové konstrukce zajistí potřebný sklon.

Zastíněné solární panely díky překážce? S tím si naše fotovoltaika poradí

Přestavte si, že je vaše fotovoltaika složena z 18 kusů solárních panelů. Ty jsou rozděleny do dvou stringů po 9 panelech. Když jeden z těch devíti zastíní listy sousedova stromu, vyrobí díky tomu třeba jen 25 % energie. Zbývajících 8 solárních panelů se tomuto výkonu přizpůsobí a celý string (tedy 9 panelů) vyrábí jen čtvrtinu ze své kapacity. Není to škoda? Naštěstí se vývoj a technologie posouvají kupředu, a tak tu máme chytrý optimizér. Společnost SOLLARIS fotovoltaika vám tyto optimizéry na rizikové solární panely dodá a nainstaluje ZDARMA. Zvýšíme tím kvalitu vašeho systému a zkrátíme návratnost investice. Pokud byste o optimizérech chtěli vědět více, připravili jsem vám celou stránku.