Limity distribuční sítě a fotovoltaika

Jak ukončený rok 2022 ukázal, fotovoltaika na klíč, jejich realizace a instalace jsou na vzestupu. Štědré dotace, kterými jsou fotovoltaické elektrárny (FVE) podporovány ze Státního fondu životního prostředí, tomu přispívají. Novela energetického zákona, která zvyšuje limit na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na 50 kW bez licence a stavebního povolení, výrazně zvyšuje podporovaný výkon (oproti původním 10 kW), který si můžete nechat nejen na střechu svého rodinného domu instalovat. Poměrně zajímavou a důležitou otázkou je, co bude výkonnější fotovoltaika znamenat pro distribuční síť ve vašem bydlišti.

Příslušnost k distribuční soustavě

To, kdo bude distributorem elektřiny, si bohužel sami vybrat nemůžete. Rozdělení zákazníků k distribučním společnostem je dáno geograficky. Na našem území naleznete tři distributory. Rozdělení distribuční sítě v ČR

- PRE (působící v Praze)

- ČEZ distribuce v severní, západní a východní části České republiky

- eg.d (společnost EON) působící na jihu České republiky

Fotovoltaika na klíč, připojení do distribuční sítě

Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že nejlepší spolupráce je s ČEZ distribucí. Ano, někdy jim reakce zaberou více času než by se nám a našim zákazníkům líbilo, ale fotovoltaika na klíč byla vždy v pořádku připojena, a to i v nejodlehlejších vesničkách. Společnost eg.d již na některých místech začíná narážet na hranice svých možností a dřívější stoprocentní akceptace žádostí a připojená fotovoltaická elektrárna (FVE) ve všech případech se stala minulostí. Se vzrůstající poptávku se očekává, že se bude množství zamítnutých žádostí zvyšovat. Může se tedy stát, že připojení fotovoltaické elektrárny nastane až po posílení distribuční soustavy.

Fotovoltaika je stále ve hře i když přijde záporné stanovisko

Fotovoltaika na střeše rodinného domu často inspiruje sousedy a známé k realizaci té samé investice. Do budoucna se očekává, že i když bylo prvnímu žadateli vyhověno a do distribuční sítě připojen byl, další sousedé to budou mít těžší. Může se stát, že se lokální distribuční síť ocitne na hranici svých kapacit a distributor povolení nevydá. V nastalé situaci může být žadateli navrženo instalování FVE s nižším výkonem nebo odložení investice do doby posílení místní rozvodné soustavy. První varianta je samozřejmě ta lepší, druhá varianta má svá úskalí hlavně v tom, že nikdo 100 % nepotvrdí, kdy se tak stane a vaše investice do fotovoltaiky se může odsunout. Neházejte ale flintu do žita, existuje ještě další možnost, kdy za vás požádáme o připojení znovu s tím samým výkonem fotovoltaické elektrárny (FVE), pouze bez přetoků do distribuční sítě. To v praxi znamená, že ve chvíli, kdy by fotovoltaická elektrárna vyráběla více energie, než je domácnost schopna spotřebovat a musela by posílat přetoky do sítě, tok výroby by se přerušil a obnovil až ve chvíli, kdy bude v objektu znovu dostatečný odběr.

A tak tu máme "teď a tady", vaše FVE nepočká

Než se situace uklidní a distribuční společnosti zareagují na snahu státu o zvýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení samostatnosti vůči světovému trhu, bude platit klasické přísloví "Kdo dřív přijde, ten dřív mele!" V našem případě dříve platí méně za elektrickou energii. Nečekejte tedy, až vás osloví nápad sousedů a známých. Pořiďte si novou FVE první a buďte průkopníkem. Vaše nová fotovoltaika na klíč je na dosah ruky!