Limity distribuční sítě a fotovoltaika

Jak rok 2022 ukázal, fotovoltaika na klíč, jejich realizace a instalace jsou na vzestupu. Poměrně štědré dotace, kterými jsou fotovoltaické elektrárny (FVE) podporovány ze Státního fondu životního prostředí, tomu nahrávají. Novela energetického zákona (v tuto chvíli v legislativním procesu), která zvyšuje limit na instalaci FVE na 50 kW bez licence a stavebního povolení, výrazně zvyšuje výkon (oproti dnešním 10 kW), který si můžete nechat nejen na střechu svého rodinného domu instalovat. Poměrně zajímavou a důležitou otázkou ale zůstává, co zvýšení limitu výkonu FVE řeknou distribuční sítě České republiky.

Příslušnost k distribuční soustavě

To, kdo bude distributorem elektřiny, si bohužel sami vybrat nemůžete. Rozdělení zákazníků k distribučním společnostem je dáno geograficky. Na našem území naleznete tři distributory. Rozdělení distribuční sítě v ČR

- PRE (působící v Praze)

- ČEZ distribuce v severní, západní a východní části České republiky

- eg.d (společnost EON) působící na jihu České republiky

Připojení nové fotovoltaiky na klíč do distribuční sítě

Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že nejlepší spolupráce je s ČEZ distribucí. Ano, někdy jim reakce zaberou více času než by se nám a našim zákazníkům líbilo, ale žádosti o připojení do distribuční sítě a následné připojení bylo zatím vždy v pořádku vyřízeno, a to i v nejodlehlejších vesničkách. Společnost eg.d již na některých místech začíná narážet na hranice svých možností a dřívější stoprocentní akceptace žádostí o připojení se stala minulostí. V současné době je většině našich zákazníků vyhověno, nicméně se očekává, že se množství zamítnutých žádostí bude v průběhu času a do doby, než se posílí distribuční soustava, zvyšovat.

Co dělat, když přijde záporné stanovisko od distributora

Případů, kdy pořízení nové fotovoltaiky na klíč majitelem rodinného domu inspiruje sousedy a známé k realizaci té samé investice, přibývá. Do budoucna se očekává, že i když bylo prvnímu žadateli vyhověno a do distribuční sítě připojen byl, další sousedé to budou mít těžší. Může se totiž stát, že se lokální distribuční síť ocitne na hranici svých kapacit a distributor povolení nevydá. V nastalé situaci může být žadateli navrženo instalování FVE s nižším výkonem nebo odložení investice do doby posílení místní rozvodné soustavy. První varianta je samozřejmě ta lepší, druhá varianta má svá úskalí hlavně v tom, že nikdo 100 % nepotvrdí, kdy se tak stane a vaše investice se může prodloužit o řády měsíců i let. Neházejte ale flintu do žita, existuje ještě další možnost, kdy za vás požádáme o připojení znovu s tím samým výkonem FVE, pouze bez přetoků do distribuční sítě. To v praxi znamená, že ve chvíli, kdy by fotovoltaická elektrárna vyráběla více energie, než je domácnost schopna spotřebovat a musela by posílat přetoky do sítě, tok výroby by se přerušil a obnovil až ve chvíli, kdy bude v objektu znovu dostatečný odběr.

A tak tu máme opět "teď a tady"

Než se situace uklidní a distribuční společnosti zareagují na snahu státu o zvýšení podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení samostatnosti vůči světovému trhu, bude platit klasické přísloví "Kdo dřív přijde, ten dřív mele!" V našem případě dříve platí méně za elektrickou energii. Nečekejte tedy, až vás osloví nápad sousedů a známých, pořídit si novou FVE, buďte průkopníkem, nechte se připojit první, protože právě to je nejsnažší cesta, jak nebýt distribuční společností odmítnut.