Fotovoltaika v pravdách, polopravdách a omylech

Fotovoltaika je svět ekologické energie, který domácnosti přinese velké množství přínosů. S růstem tohoto odvětví se ale také stává bitevním polem, kde se střetávají pravdy, polopravdy a omyly, kterým je zákazník před pořízením fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč vystaven. Na základě našich mnohaletých zkušeností, s přihlédnutím k dotazům, které na nás naši klienti mají a s omyly, které čteme a posloucháme, v nás uzrála potřeba uvést některé informace na pravou míru.

Pravdy, polopravdy a omyly a nová fotovoltaika na klíč

 • Fotovoltaika má neurčitou nebo dlouhou návratnost, proto se nevyplatí ji pořizovat.

Každá fotovoltaická elektrárna má ve specifických podmínkách dané domácnosti návratnost, která se dá jasně určit. Výpočet v sobě zahrnuje velké množství proměnných a slušná společnost, která fotovoltaické elektrárny na klíč instaluje, ji umí nejen vypočítat, svému zákazníkovi také jednotlivé kroky jasně a prokazatelně představí.

Lidé v naší společnosti instalují fotovoltaické elektrárny roku 2008. S pokrokem technologií se k nám vrací velké množství zákazníků, kteří s námi již zkušenosti mají a žádají nás, abychom jejich systémy rozšířili o další solární panely nebo doplnili o baterie, protože se spotřeba elektrické energie v jejich domácnosti zvedá. Právě oni jsou nejlepším příkladem toho, že má fotovoltaika na klíč smysl a její návratnost není v řádu desítek let. Ujištění o přínosnosti tohoto systému na základě vlastních zkušeností a správný výpočet návratnosti je přivádí k rozšiřování a většímu využití ekologické energie.

Kratší návratnosti investice samozřejmě přispívá i nižší pořizovací cena, působivé dotace NZÚ a výzkum a vývoj jednotlivých komponentů. Fotovoltaické elektrárny jsou v současné době dostupnější více, než kdy dříve a fotovoltaika na klíč s návratností před deset let je opravdová výjimka z pravidla. Fotovoltaika v pravdách, polopravdách a omylech

 • Přesná návratnost investice do FVE známá ze vzorového příkladu.

Podmínky v jednotlivých domácnostech jsou velice specifické. Je velké množství faktorů, které je potřeba zohlednit, aby byl výpočet návratnosti co možná nejpřesnější. Průměrná roční spotřeba rozhodně není ukazatel, který o domácnosti vypoví vše, co k jejímu určení potřebujete. Velice záleží na tom, kdy přesně elektrickou energii spotřebováváte nebo na ceně nakupované elektrické energie. Teprve správně zvolená fotovoltaika na klíč složená z komponentů na míru určí tu nejlepší a nejkratší návratnost, které může vaše domácnost dosáhnout. Vzorový příklad slouží pro opravdu velmi hrubou představu.

Tvrzení, že nabídka na míru předejte všem záludnostem trhu, je ale také milné. V naší praxi se setkáváme s větším množstvím nabídek od konkurenčních společností, které považujeme za nedostatečné. Vzhledem k tomu, že domácnosti, které o pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) uvažují, nemají s těmito systémy zkušenosti, upozorňujeme na to, že může být mezi jednotlivými nabízenými komponenty velký rozdíl. Jako u většiny pořizovaných věcí, i zde platí, že to nejlevnější nemusí být to nejlepší a návratnost investice se může naopak prodlužovat.

 • Levné komponenty fotovoltaické elektrárny mají nejkratší návratnost

Již v předchozím odstavci jsme se tohoto tématu okrajově dotkli, přesto bychom ho chtěli hlouběji rozebrat a doplnit o příklady z praxe.

Baterie jsou jeden z nejdražších komponentů nové fotovoltaické elektrárny. Cena, kterou zaplatíte za její pořízení, je sice nezanedbatelná, fotovoltaika s baterií ale umožňuje spotřebovávat elektrickou energii v době, kdy ji domácnost opravdu potřebuje. V případě, že využíváte elektrickou energii hlavně ve večerních a nočních hodinách, je rozhodně vhodné o její koupi uvažovat. Při porovnávání různých nabídek, prosím, sledujte jednotlivé parametry. Mají nabízené baterie stejnou kapacitu? Mají stejné množství garantovaných nabíjecích cyklů? A hlavně, mají stejnou GARANTOVANOU HLOUBKU VYBITÍ po určitém množství cyklů? Není baterie jako baterie, i když může být jedna o pár tisíc levnější, může být její životnost neúměrně kratší.

Jednotlivé komponenty fotovoltaické elektrárny mají své požadavky na umístění. Většina baterií potřebuje pro svoji správnou funkci teploty nad bodem mrazu a pro optimální výkon teploty v daném rozmezí. SOLLARIS fotovoltaika rád nabízí kvalitní baterie SolaX, které jsou schopny pracovat při teplotách 0-55 °C, plně zatížené při teplotách 5-48 °C a svůj optimální výkon vydávají při teplotách 10-45 °C. Po telefonátu se zákazníkem, který byl konkurenční společností ujištěn, že tyto baterie vydrží mráz do -30 °C jsme byli v neskrývaném šoku. Jak dlouho by asi tomuto zákazníkovi chybně umístěná baterie sloužila? Při porovnávání nabídek vždy vyžadujte technické listy od jednotlivých komponentů a ujistěte se, že to, co vám obchodní zástupce slibuje, je odrazem toho, co v nich naleznete.

Domácnost může zkracovat návratnost investice prodejem přetoků do distribuční sítě. Nebyla by to ale fotovoltaika v českém prostředí, aby i tato oblast neposkytovala šedé zákoutí, na které si musí dát pořizovatel pozor. Součástí každé fotovoltaické elektrárny na klíč je měnič, který upravuje stejnosměrný proud na střídavý a rozesílá elektrickou energii do fází rodinného domu. Přetoky v České republice jsou měřeny na všech třech fázích najednou, to znamená, že pokud máte jednu fázi (a většinou to tak bývá) více zatíženou než ty další a přetoky z ní neodcházejí, nebudou finančně odměněny ani přetoky z ostatních fází. Výše přetoku je vždy počítána podle toho nejnižšího. Pokud dojde na jedné fázi k odběru, nejsou počítány přetoky na ostatních fázích vůbec.

Můžete si tedy v takových podmínkách dovolit měnič, který má nízkou asymetrii (přelívání fází)? Znovu bude patrně levnější, vyplatí se ale vzhledem k návratnosti investice do systému? Rádi vám vysvětlíme, proč je měnič SolaX X3 Hybrid nejlepší, jednoduše proto, že má nejlepší asymetrii na trhu vůbec.

 • Rychlá instalace versus připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do sítě

Společnosti, které se snaží budovat vřelý vztah se zákazníkem a být si s ním navzájem prospěšní, mu umí zároveň otevřeně říct, že i když ze sebe vydají své maximum a snaží se mu s nižšími cenami elektrické energie pomoci v nejkratším možném termínu, neovlivní všechno. Při vzestupné tendenci zájmu o fotovoltaické elektrárny (FVE) přichází i pochopitelné prodlužování termínů administrativy, které fotovoltaika zahrnuje, a které jsou ovlivněny přístupem třetích stran. Připravit žádost o připojení do distribuční sítě je pro nás rychlá administrativní záležitost, ale dokud se k ní distribuční síť nevyjádří, realizaci bohužel uspíšit neumíme. Stejný případ nastává při čekání na technika distribuční sítě, který vymění stávající elektroměr za nový nebo při přípravě finálního potvrzení distribuční společností o připojení.

Při výběru nového dodavatele, prosím, dbejte na reálné termíny, nenechte se zmást dokonalou nabídkou realizace do dvou měsíců. Zeptejte se také, jaké načasování mají další administrativní kroky, kterými je fotovoltaika při připojení do sítě zatížena.

 • Fotovoltaika má řešení pro každého a hodí se na každou střechu.

Krásný a další příklad toho, kdy máme pocit, že reklamní sdělení neznají hranice. Ano, fotovoltaika se hodí pro každého a hodí se na každou střechu, když chce vaše dodavatelská firma maximalizovat svůj zisk nebo její obchodní zástupce svoji provizi. Ve skutečnosti tomu ale tak není. I v dnešní době se najdou domácnosti, jejichž spotřeba je tak nízká, že se jim fotovoltaická elektrárna na klíč prostě nevyplatí. Návratnost investice je dlouhá a pořizovací náklady jsou neúměrné spotřebě energie. Stejně tak každá střecha není ta správná. Severní nebo zastíněné střechy ve špatném úhlu nejsou pro solární panely vhodné. Jejich účinnost klesá a cena vyrobené elektrické energie vám nikdy nepokryje vstupní investici a rozhodně nevydělává.

 • Nová fotovoltaika znamená obrovské množství papírování.

Jako každá státem podporovaná investice je i nová fotovoltaika na vaší střeše spojena s určitým množstvím formulářů, které musíte vyplnit, abyste obdrželi dotace. Protože nová fotovoltaická elektrárna znamená připojení do distribuční sítě, i zde je potřeba počítat s jistou administrativou. Vás to ale rozhodně obtěžovat nemusí. Učení dělá mistra a my se učíme rádi. Nevyřizujeme první realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) a toto "papírování" se pro nás stalo relativně snadné, protože přesně víme co, kdy a kam odeslat a jak vyplnit, abyste byli vy, naši zákazníci, spokojení. Pokud si nás vyberete jako svého dodavatele nové fotovoltaické elektrárny, bude pro vás "nejnáročnější" prostudovat si návrh smlouvy, na jejímž základě naše úspěšná spolupráce začne.

 • Fotovoltaická elektrárna zatěžuje distribuční sítě.

Před potvrzením nebo vyvrácením tohoto tvrzení bychom rádi připomněli, za jakých podmínek je vaše fotovoltaika na klíč nejefektivnější. Aby vám přinesla co největší užitek, je dobré vše, co vyrobíte, také sami spotřebovat. Jednak proto, že výkupní ceny přebytků elektrické energie vám velké zisky nepřinesou, a také proto, že nerealizujete vyšší vstupní investici, než je potřeba. Ke spotřebování elektrické energie, kterou v daném okamžiku vyprodukujete, ale nevyužijete, slouží baterie. Ty vám efektivním způsobem pomohou spotřebovat akumulovanou energii ve chvíli, kdy ji potřebujete. A tak z našeho úhlu pohledu, pokud je vaše fotovoltaická elektrárna nastavena na míru a pokud jste nepodlehli nabídkám firem, které se řídí heslem, že více je lépe, vaše fotovoltaická elektrárna (FVE) slouží pouze vám; zpět do sítě neodesílá skoro nic. Čím by ji tedy zatěžovala?

 • Po celou zimu se energie z FVE nedočkám.

Jsme si vědomi, že toto téma na našich stránkách nezmiňujeme poprvé, nicméně nám přijde poměrně zásadní tento omyl, který se u mnoha lidí proměnil na skoro nevyvratitelný fakt, dostatečně vyvrátit. I v zimě slunce svítí, i v zimě se jeho paprsky dotýkají solárních panelů, z kterých je fotovoltaika na vaší střeše složená, a tak i v zimě fotovoltaická elektrárna (FVE) vyrábí elektrickou energii. Je neoddiskutovatelné, že v zimních měsících není slunečních dnů tolik jako v těch letních, ale i zima umí překvapit a přinést jasný slunečný den nebo alespoň den, kdy slunce z mraků někdy vykoukne. Musíme samozřejmě potvrdit, že za mlhavého, smogem nasáklého dne se elektřiny z fotovoltaické elektrárny nedočkáte.

 • Fotovoltaika s baterií mi zajistí energetickou soběstačnost

Jen velmi neradi musíme říct, že tak daleko bohužel zatím fotovoltaika není, i když bychom to jako profesionálové v oboru a velcí nadšenci této technologie uvítali. Ano, pokud budete mít dostatečné množství baterií, pokud investujete velké množství peněz, pokud spotřebu elektrické energie přizpůsobíte době, kdy vaše fotovoltaická elektrárna (FVE) vyrábí a obětujete své pohodlí, FVE na klíč zapojená jako ostrovní systém vám to umožní. Ale upřímně, byl by to přínos nebo otročení technologii, kterou největší pokroky tímto směrem teprve čekají?

Pravdy, polopravdy a omyly a SOLÁRNÍ PANELY

 • Solární panely jsou neefektivní a nikdy nevyrobí tolik elektrické energie, kolik bylo použito na jejich výrobu.

Nebyli jsme u počátků fotovoltaiky a nevyráběli jsme první solární panely, ale jsme více než přesvědčeni, že tento omyl je zakořeněný právě díky tomu, že náš obor musel zažít etapu bouřlivého vývoje. Co víc, musel přejít do sériové výroby. V dnešních podmínkách se elektrická energie využitá na výrobu solárního panelu vrátí v řádu měsíců, do dvou let určitě. A pak vám tu zbývají desetiletí, po které je fotovoltaický panel funkční. Jestli nás některý z rozšířených omylů mrzí, je to právě tento, protože bagatelizuje přínos, který fotovoltaické elektrárny pro životní prostředí mají.

 • Fotovoltaické panely jsou křehké a na střeše se rozbijí.

V tomto případě znovu rádi použijeme naše zkušenosti nasbírané od roku 2008, abychom vám potvrdili, že se nemusíte bát silného větru, hustého deště nebo krupobití. Za dobu naší existence a servisu, který provádíme na našich i cizích fotovoltaických elektrárnách, jsme zažili jen promile případů, kdy byla fotovoltaika poničena. Velkým kladem solárních panelů je, že jsou stále ve stejné poloze, nenatáčejí se, nestěhují se a nejsou tedy náchylné k jakýmkoliv mechanickým poruchám.

Napadají vás další otázky, na které byste chtěli odpověď profesionálů? Kontaktujte nás! Rádi vám je zodpovíme! Chcete vědět, kolik stojí nejlepší fotovoltaika na trhu? I s tím si s radostí poradíme. Vyplňte nezávaznou poptávku, od nás za odměnu dostanete optimizéry na rizikové fotovoltaické panely zdarma, protože zákazníci jste vy a my o vás stojíme!