Fotovoltaika v pravdách, polopravdách a omylech

S boomem, který v posledních měsících fotovoltaika zažívá, přichází i veřejná diskuze nad tímto tématem. Na základě našich zkušeností, s přihlédnutím k dotazům, které na nás naši zákazníci mají a s omyly, které čteme a posloucháme ve veřejných debatách, v nás uzrála potřeba vyjádřit se k těmto informacím. Některé jsou nepravdivé a v nejhorším případě mohou znamenat, že člověk, který o nové fotovoltaické elektrárně (FVE) uvažuje, od realizace investice ustoupí, protože je chybně zahnán do kouta pochybností, kam ho špatné informace navedly. Bohužel to pak znamená, že přichází o možnost nižších cen za elektrickou energii a nevyužije štědré státní dotace, které fotovoltaika přináší.

Pravdy, polopravdy a omyly a nová fotovoltaická elektrárna (FVE)

  • Fotovoltaika má neurčitou návratnost, proto se nevyplatí ji pořizovat.

Pokaždé, když slyšíme, že se vám fotovoltaika nevyplatí, protože návratnost investice je v řádu desítek let, ježí se nám vlasy na hlavě. V první řadě bychom velmi rádi reagovali praxí, protože ta hovoří sama za sebe. Kdyby tomu tak skutečně bylo, proč by se takové množství klientů vracelo a žádalo nás o rozšíření své stávající fotovoltaické elektrárny (FVE)? Díky zkušenostem od roku 2008 máme poměrně velkou skupinu zákazníků, kteří nám to dnes a denně potvrzují.Fotovoltaika v pravdách, polopravdách a omylech

Pokud přeskočíme z praxe k podmínkám pořízení nové fotovoltaické elektrárny (FVE), i zde se toto tvrzení vcelku rychle vyvrací. V současné době dostanete příspěvek na pořízení nové FVE na klíč z dotačního programu. Nejste odkázáni na výkupní ceny vámi vyprodukované elektrické energie a nečekáte, jestli se budou zvyšovat nebo snižovat, fotovoltaika vám přinese první peníze v podobě dotací 6-9 týdnů od oficiálního připojení do sítě. Ruku v ruce s přesvědčivými dotacemi jdou i nepopiratelně se zvyšující ceny elektrické energie. Tak, jak stoupá její spotřeba u domácností i firem; tak, jak stoupají ceny při jejím nákupu, snižuje se návratnost investice. Fotovoltaika s návratností přes deset let je opravdová výjimka z pravidla.

  • Přesná návratnost investice do FVE známá ze vzorového příkladu.

Za velmi chybný a hodně nebezpečný předpoklad, s kterým velké množství lidí k hledání svého dodavatele FVE na klíč přistupuje, považujeme, že si návratnost investice určí podle vzorového příkladu, který na stránkách potenciálních dodavatelů naleznou. A pokud jim některý z dodavatelů přislíbí, že se jim bude fotovoltaika pouze vydělávat už za tří roky, věří, že je právě ten nejlepší. Bohužel tomu tak opravdu není. Žádná ze společností působících na českém trhu nevlastní věšteckou kouli, a tak nikdo z nich neví, jaké ceny za elektrickou energii platíte, jaká je vaše spotřeba a v neposlední řadě, jaké jsou požadavky, které má vaše fotovoltaika splnit. Nenechte se, prosím, zlákat fascinující dobou návratnosti. Ať už poptáte FVE kdekoliv, vždy srovnávejte konkrétní nabídky na základě vašich podmínek, nikoliv okouzlující sliby neurčitých vzorů.

Samozřejmě i v nabídce na míru může být záludnost. Porovnávejte, prosím, zda jsou solární panely stejně výkonné nebo zda mají baterie stejnou kapacitu a garanci nabíjecích cyklů. Ubezpečte se, že cena elektrické energie, která byla při výpočtu použita, je ta vaše, nikoliv nezastropovaná. V neposlední řadě je dobré zeptat se, kde společnost udílející nabídku čerpala informace o výkupních cenách vámi vyprodukované elektrické energie.

  • Rychlá instalace versus připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) do sítě

Společnosti, které se snaží budovat vřelý vztah se zákazníkem a být si s ním navzájem prospěšní, mu umí zároveň otevřeně říct, že i když ze sebe vydají své maximum a snaží se mu s nižšími cenami elektrické energie pomoci v nejkratším možném termínu, neovlivní všechno. Při vzestupné tendenci zájmu o fotovoltaické elektrárny (FVE) přichází i pochopitelné prodlužování termínů administrativy, které fotovoltaika zahrnuje, a které jsou ovlivněny přístupem třetích stran. Připravit žádost o připojení do distribuční sítě je pro nás rychlá administrativní záležitost, ale dokud se k ní distribuční síť nevyjádří, realizaci bohužel uspíšit neumíme. Stejný případ nastává při čekání na technika distribuční sítě, který vymění stávající elektroměr za nový nebo při přípravě finálního potvrzení distribuční společností o připojení.

Při výběru nového dodavatele, prosím, dbejte na reálné termíny, nenechte se zmást dokonalou nabídkou realizace do dvou měsíců. Zeptejte se také, jaké načasování mají další administrativní kroky, kterými je fotovoltaika při připojení do sítě zatížena.

  • Fotovoltaika má řešení pro každého a hodí se na každou střechu.

Krásný a další příklad toho, kdy máme pocit, že reklamní sdělení neznají hranice. Ano, fotovoltaika se hodí pro každého a fotovoltaika se hodí na každou střechu, když chce vaše dodavatelská firma maximalizovat svůj zisk nebo její obchodní zástupce svoji provizi. Ve skutečnosti tomu ale tak není. I v dnešní době se najdou domácnosti, jejichž spotřeba je tak nízká, že se jim fotovoltaika na klíč prostě nevyplatí. Návratnost investice je dlouhá a pořizovací náklady jsou neúměrné spotřebě energie. Stejně tak každá střecha není ta správná. Severní nebo zastíněné střechy ve špatném úhlu nejsou pro solární panely vhodné. Jejich účinnost klesá a cena vyrobené elektrické energie vám nikdy nepokryje vstupní investici a rozhodně nevydělává.

  • Nová fotovoltaika znamená obrovské množství papírování.

Jako každá státem podporovaná investice je i nová fotovoltaika na vaší střeše spojena s určitým množstvím formulářů, které musíte vyplnit, abyste obdrželi dotace. Protože nová fotovoltaika znamená připojení do distribuční sítě, i zde je potřeba počítat s jistou administrativou. Vás to ale rozhodně obtěžovat nemusí. Učení dělá mistra a my se učíme rádi. Nevyřizujeme první realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) a toto "papírování" se pro nás stalo relativně snadné, protože přesně víme co, kdy a kam odeslat a jak vyplnit, abyste byli vy, naši zákazníci, spokojení. Pokud si nás vyberete jako svého dodavatele nové fotovoltaické elektrárny, bude pro vás "nejnáročnější" prostudovat si návrh smlouvy, na jejímž základě naše úspěšná spolupráce začne.

  • Fotovoltaická elektrárna zatěžuje distribuční sítě.

Před potvrzením nebo vyvrácením tohoto tvrzení bychom rádi připomněli, za jakých podmínek je vaše fotovoltaika nejefektivnější. Aby vám přinesla co největší užitek, je dobré vše, co vyrobíte, také sami spotřebovat. Jednak proto, že výkupní ceny přebytků elektrické energie vám velké zisky nepřinesou, a také proto, že nerealizujete vyšší vstupní investici, než je potřeba. Ke spotřebování elektrické energie, kterou v daném okamžiku vyprodukujete, ale nevyužijete, slouží baterie. Ty vám efektivním způsobem pomohou spotřebovat akumulovanou energii ve chvíli, kdy ji potřebujete. A tak z našeho úhlu pohledu, pokud je vaše fotovoltaika nastavena na míru a pokud jste nepodlehli nabídkám firem, které se řídí heslem, že více je lépe, vaše fotovoltaická elektrárna (FVE) slouží pouze vám; zpět do sítě neodesílá skoro nic. Čím by ji tedy zatěžovala?

  • Po celou zimu se energie z FVE nedočkám.

Jsme si vědomi, že toto téma na našich stránkách nezmiňujeme poprvé, nicméně nám přijde poměrně zásadní tento omyl, který se u mnoha lidí proměnil na skoro nevyvratitelný fakt, dostatečně vyvrátit. I v zimě slunce svítí, i v zimě se jeho paprsky dotýkají solárních panelů, z kterých je fotovoltaika na vaší střeše složená, a tak i v zimě fotovoltaická elektrárna (FVE) vyrábí elektrickou energii. Je neoddiskutovatelné, že v zimních měsících není slunečních dnů tolik jako v těch letních, ale i zima umí překvapit a přinést jasný slunečný den nebo alespoň den, kdy slunce z mraků někdy vykoukne. Musíme samozřejmě potvrdit, že za mlhavého, smogem nasáklého dne fotovoltaika elektřinu nevyprodukuje.

  • Fotovoltaika s baterií mi zajistí energetickou soběstačnost

Jen velmi neradi musíme říct, že tak daleko bohužel zatím fotovoltaika není, i když bychom to jako profesionálové v oboru a velcí nadšenci této technologie uvítali. Ano, pokud budete mít dostatečné množství baterií, pokud investujete velké množství peněz, pokud spotřebu elektrické energie přizpůsobíte době, kdy vaše fotovoltaická elektrárna (FVE) vyrábí a obětujete své pohodlí, je tu fotovoltaika zapojená jako ostrovní systém a ta vám to umožní. Ale upřímně, byl by to přínos nebo otročení technologii, kterou největší pokroky tímto směrem teprve čekají?

Pravdy, polopravdy a omyly a FOTOVOLTAICKÉ PANELY

  • Fotovoltaické panely jsou neefektivní a nikdy nevyrobí tolik elektrické energie, kolik bylo použito na jejich výrobu.

Nebyli jsme u počátků fotovoltaiky a nevyráběli jsme první solární panely, ale jsme více než přesvědčeni, že tento omyl je zakořeněný právě díky tomu, že náš obor musel zažít etapu bouřlivého vývoje. Co víc, musel přejít do sériové výroby. V dnešních podmínkách se elektrická energie využitá na výrobu solárního panelu vrátí v řádu měsíců, do dvou let určitě. A pak vám tu zbývají desetiletí, po které je fotovoltaický panel funkční. Jestli nás některý z rozšířených omylů mrzí, je to právě tento, protože bagatelizuje přínos, který fotovoltaické elektrárny pro životní prostředí mají.

  • Fotovoltaické panely jsou křehké a na střeše se rozbijí.

V tomto případě znovu rádi použijeme naše zkušenosti nasbírané od roku 2008, abychom vám potvrdili, že se nemusíte bát silného větru, hustého deště nebo krupobití. Za dobu naší existence a servisu, který provádíme na našich i cizích fotovoltaických elektrárnách, jsme zažili jen promile případů, kdy byla fotovoltaika poničena. Velkým kladem solárních panelů je, že jsou stále ve stejné poloze, nenatáčejí se, nestěhují se a nejsou tedy náchylné k jakýmkoliv mechanickým poruchám.

 

Napadají vás další otázky o fotovoltaice, na které byste chtěli odpověď profesionálů? Kontaktujte nás! Rádi vám je zodpovíme! Chcete vědět, kolik stojí nejlepší fotovoltaika na trhu? I s tím si s radostí poradíme. Vyplňte nezávaznou poptávku, od nás za odměnu dostanete optimizéry na rizikové fotovoltaické panely společnosti SOLLARIS fotovoltaika zdarma, protože zákazníci jste vy a my o vás stojíme!