Energetický zákon a fotovoltaika do 50 kW podepsaná prezidentem

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu energetického zákona, která byla 19.1.2023 odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů. Fotovoltaika do 50 kW je připravena k realizaci na váš rodinný dům, stává se předmětem dotace a k její realizaci není potřeba stavební povolení ani licence Energetického regulačního úřadu (ERU). Fotovoltaika do 50 kW

Kroky vedoucí k novele a výkonnější fotovoltaika

Vláda České republiky i s Parlamentem České republiky plně chápou, že vzrůstající ceny energií jsou něco, co velice negativně zatěžuje domácnosti a jejich rozpočty. Tento nepříjemný fakt ještě podporují směrnice a cíle Evropského parlamentu, které požadují podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů (mimo jiné fotovoltaické elektrárny (FVE)). Česká republika se zavázala, že do roku 2030 zvýší tento podíl, protože v současné době je jeho hodnota hluboko pod hodnotou ostatních unijních států. A tak přišla na řadu novela energetického zákona, díky které bude výkonnější fotovoltaika přístupná široké veřejnosti a zjednoduší administrativní proces spojený s jejím pořízením.

Fotovoltaika v nových podmínkách

Fotovoltaická elektrárna (FVE) do 50 kW je nově považována za drobnou stavbu a není potřeba jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. V praxi to znamená, že nepotřebujete stavební povolení a neohlašujete ani stavbu místně příslušnému stavebnímu úřadu. Co víc, fotovoltaika nepotřebuje licenci Energetického regulačního úřadu (ERU).

A co fotovoltaická elektrárna do 50 kW a nemovitost v chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně? Zde očekáváme výraznou změnu k lepšímu. Fotovoltaika v těchto oblastech nově nepotřebuje stavební povolení, stačí pouze ohlášení stavby místnímu stavebnímu úřadu. Ten má možnost vyzvat vás o doplnění nezbytných rozhodnutí, zejména pak rozhodnutí orgánů ochrany přírody nebo orgánů státní památkové péče.

Prospěch novely a výkonnější fotovoltaika

Spotřeba elektrické energie domácností neustále stoupá, tomu odpovídají i poslední instalace u našich zákazníků. Fotovoltaické elektrárny (FVE) těsně pod hranicí 10 kW tvoří jejich hlavní část. Je tedy očividné, že fotovoltaika s vyšším výkonem až do 50 kW lépe pokryje energetické potřeby domácnosti. Mezi fanoušky výkonnější fotovoltaické elektrárny (FVE) budou bezesporu patřit lidé, kteří si zakoupili elektromobil. S větším množstvím výkonnějších solárních panelů budou schopni nabít nejenom baterie elektromobilu, ale také baterie, díky kterým fotovoltaická elektrárna uchovává energii pro pozdější použití.

Fotovoltaika na klíč s tradicí a zkušeností je vám plně k dispozici. Nezávazná poptávka přinese optimizéry na rizikové solární panely ZDARMA. Realizujte svůj sen bez starostí!