Energetický zákon a fotovoltaika do 50 kW podepsané prezidentem

20.1.2023 - AKTUALIZACE

18.1.2023 podepsal prezident České republiky novelu energetického zákona. 19.1.2023 byl zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů. Po zveřejnění ve Sbírce zákonů bude nová fotovoltaika do 50 kW připravena k realizaci i na váš rodinný dům. Čeká se pouze na to, až bude nový zákon účinný.

12.1.2023

Senát ČR včera 11.1.2022 schválili novelu energetického zákona a ta směřuje k podpisu Prezidentovi České republiky.

14.12.2022

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila novelu energetického zákona (jehož součástí je fotovolatika do 50 kW bez staveního povolení a licence ERU), který je zpracovaný ve sněmovním tisku 313/0. Novela zákona teď bude předložena Senátu ČR a Prezidentovi České republiky k podpisu. Účinnost zákona je Fotovoltaika do 50 kWnavrhována na den následující po dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, protože je všeobecně chápáno, že se jím dá pomoci s vysokými náklady za energie, které v současné době panují a pořízením výkonnější fotovoltaické elektráry (FVE) domácnostmi se zvýší soběstačnost naší republiky. 

Tolik oficiality a teď informace o tom, co to přinese Vám, kteří o fotovoltaice uvažujete.

Kroky vedoucí k novele a výkonnější fotovoltaika

Vláda České republiky i s Parlamentem České republiky plně chápou, že vzrůstající ceny energií jsou něco, co velice negativně zatěžuje domácnosti a jejich rozpočty. Tento nepříjemný fakt ještě podporují směrnice a cíle Evropského parlamentu, které požadují podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů (mimo jiné fotovoltaické elektrárny). Česká republika se zavázala, že do roku 2030 zvýší tento podíl, protože v současné době je jeho hodnota hluboko pod hodnotou ostatních unijních států. A tak přišla na řadu novela energetického zákona, která (doufejme brzy) zpřístupní výkonnější fotovoltaiku široké veřejnosti a zjednoduší administrativní proces spojený s jejím pořízením.

Nové podmínky pro fotovoltaiku

Fotovoltaika do 50 kW bude nově považována za drobnou stavbu a nebudete nepotřebovat jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. V praxi to bude znamenat, že nebudete potřebovat stavební povolení a nebudete muset ani ohlašovat stavbu místně příslušnému stavebnímu úřadu. Co víc, k provozu nebude potřeba licence udělená Energetickým regulačním úřadem (ERU) v případě, že bude vaše nová fotovoltaická elektrárna (FVE) propojena s přenosovou soustavou a ve stejném odběrném místě nebude připojena jiná výrobna elektřiny.

V současné době platí, že fotovoltaická elektrárna do 10 kW nevyžaduje stavební povolení, pokud se její instalací nemění vzhled stavby. Tato podmínka zůstává i nadále a stejně tak platí, že při instalaci FVE nesmí být zasaženo do nosných konstrukcí stavby a objekt nesmí změnit způsob využívání.

Z naší praxe víme, že je někdy poměrně obtížné získat povolení pro novou fotovoltaickou elektrárnu, pokud se Vaše nemovitost nachází v chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně. I zde by mělo dojít ke změně k lepšímu a cesta k vaší částečné energetické nezávislosti by měla být o kousek snazší. Na fotovoltaiku v těchto oblastech nebude nově potřeba stavební povolení, bude stačit pouze ohlášení stavby místnímu stavebnímu úřadu. Ten bude mít ale možnost vyzvat vás o doplnění nebytných rozhodnutí, zejména pak rozhodnutí orgánů ochrany přírody nebo orgánů státní památkové péče.

Prospěch novely

Spotřeba elektrické energie domácností neustále stoupá, tomu odpovídají i poslední instalace u našich zákazníků. Poměr realizovaných fotovoltaických elektráren těsně pod nebo na hranici 10 kW se neustále zvyšuje. A tak je možnost pořízení výkonnější fotovoltaiky až do 50 kW velice dobrá zpráva, která může perfektně pokrýt vaše energetické potřeby. Mezi fanoušky silnějších FVE budou bezesporu patřit lidé, kteří si zakoupili elektromobil. S větším množstvím výkonnějších solárních panelů budou schopni nabít nejenom jeho baterie, ale budou schopni nabít si i ty, které pořídili ke své fotovoltaice, aby mohli elektrickou energii spotřebovávat i v době, kdy sluníčko nesvítí.

Ale...

V poslední době se začínají objevovat zprávy o tom, že distribuční společnosti jsou na některých místech na hranici kapacity své rozvodové soustavy, protože je velké množství nově připojených fotovoltaických elektráren zatěžuje. Nejsme specialisté rozvodové soustavy České republiky, a tak za ně mluvit nemůžeme. Nicméně, pokud by to byla pravda, je nasnadě otázka, jak moc nově posunutý limit přispěje k jejich dalšímu zatížení a jaký je časový rozvrh, pokud bude rozvodová soustava posilována, aby mohla nově vznikající fotovoltaiky dále připojovat.

A tak je tu stále motto: TEĎ A TADY! Dotace jsou více než štědré, podporují fotovoltaiku více, než tomu v historii bylo a rozvodová síť České republiky vaši novou fotovoltaickou elektrárnu určitě ještě zvládne!