Získá fotovoltaika v roce 2024 nižší dotace NZÚ?

Vše začalo novou nekalou praktikou solárních šmejdů, kteří zákazníkům tvrdili, že se dotace NZÚ od 15. ledna 2024 snižuje o 50.000 Kč a nová výše dotace na předmět fotovoltaika bude 150.000 Kč. Že tomu tak ale skutečně nebylo, jsme si mohli potvrdit hned 16. ledna 2024, kdy výše dotace zůstala na své standardní úrovni.

Přesto jsme v hodnocení i komentování situace zůstali opatrní, a to hlavně proto, že se začaly objevovat informace o možném snížení dotace NZÚ v prvním pololetí 2024. Nejasnost ve výši podpory na domácnostmi plánované pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) došla tak daleko, že se k situaci musel vyjádřit i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL)

Ministr životního prostředí uvedl, že by výše podpory na pořízení FVE mohla skutečně klesnout. Jasně ale potvrdil, že taková změna bude jasně a včas deklarována a podmínky prezentovány na stránkách Ministerstva životního prostředí i Státního fondu životního prostředí.

Co k myšlence možného snížení dotace NZÚ vede

Cena pořízení nové fotovoltaické elektrárny v posledních měsících klesá. Ministerstvo životního prostředí se tedy obává, že vyšší dotace z programu NZÚ může vést k umělému navyšování ceny tohoto systému a přehnanému čerpání veřejných prostředků.

Přesto jsou ale oblasti, do kterých snížením dotace zasahovat nechce. Jedná se zejména o kombinace úsporných opatření s obnovitelnými zdroji.

Strach z nižší dotace NZÚ může vést k dřívějšímu vyčerpání zdrojů

Na českém solárním trhu se od roku 2021, kdy byl vyhlášený nový dotační program NZÚ, jehož předmětem je fotovoltaika, objevilo velké množství instalačních firem. V současné době se poptávka po pořízení nové fotovoltaické elektrárny opět snižuje a na trhu se objevují nekalé praktiky, kterými se některé společnosti snaží zájem o služby opět zvyšovat.

Strašení nižšími dotacemi může paradoxně vést k jejich opravdovému snížení, protože se alokované zdroje vyčerpají dříve, než budou zajištěny zdroje nové.

Přesto bychom všem zájemcům o nové fotovoltaické elektrárny doporučili, aby se nenechali zlákat k podpisu smlouvy dříve, než si pořízení nové FVE na klíč řádně promyslí nebo dokud nemají dostatek nabídek pro porovnání.

Jediné, co v tuto chvíli víme, je, že se nějaké změny opravdu chystají. Jejich přesné znění ani termín, kdy vejdou v platnost, ale známý není. Můžeme tedy jenom spekulovat a z vyjádření Ministerstva životního prostředí České republiky usuzovat, že v průběhu první poloviny tohoto roku patrně nějaké dílčí úpravy nastanou.