Fotovoltaika se SolaX Power: kvalita, výzkum a vývoj

Společnost SolaX Power vznikla v roce 2012. Za dobu existence autorizovala více než 100 národních patentů a 30 patentů na vynálezy. Obdržela také více než 500 mezinárodních certifikací trhu. Fotovoltaika s komponenty SolaX je výkonný systém s maximálním užitkem.Užitečnější fotovoltaika s komponenty SolaX

V České republice je oficiální importér této značky společnost GBC Solino s.r.o. s vlastním servisním střediskem, které zajistí péči o komponenty pořízené k fotovoltaické elektrárně. Tato společnost má i své vývojové centrum, které spolupracuje se společností SolaX Power.

SolaX komponenty jsou prémiové díly, které si místo v české fotovoltaice musely zasloužit. Když zaměstnanci SOLLARISu v roce 2016 poprvé instalovali hybridní měnič SolaX SK-SU3700, patřili mezi průkopníky na českém trhu. Ještě v začátcích druhého fotovoltaického boomu, který odstartovaly dotace NZÚ, byla SOLLARIS fotovoltaika jedna z mála společností, která tyto komponentyPrvní fotovoltaika se SolaX komponenty nabízela. V druhé polovině roku 2023 již většina konkurence přechází na SolaX řešení. Je ale jasné, že znalosti a zkušenosti našich kolegů s touto značkou dohnat nemohou.

Na modelovém příkladu níže představujeme SolaX řešení, jednotlivé komponenty a jejich výhody oproti konkurenčním produktům. Jsme si vědomi rozsáhlosti článku, ale považujeme za důležité nevynechat žádnou z výhod, díky kterým je fotovoltaika kvalitnější systém.

SolaX komponenty použité u modelové fotovoltaické elektrárny

Parametry fotovoltaické elektrárny (FVE):

Domácnost s jističem 3 x 25 A si na základě svých přání, potřeb a zvyků v oblasti spotřeby elektrické energie a s přihlédnutím k doporučení našeho proškoleného obchodního zástupce vybere FVE na klíč s celkovou kapacitou 9,9 kWh, baterie SolaX Triple Power budou mít kapacitu 11,6 kWh, fotovoltaika bude doplněna o hybridní měnič SolaX X3 Hybrid 10.0-D a Wallbox 11 kW s kabelem. Proč je SolaX řešení to nejlepší, jakým může investor solární panely s životností v řádu desítek let doplnit?

Hybridní měnič SolaX X3 Hybrid

V případě, že si domácnost vybere bateriový systém, musí být fotovoltaická elektrárna doplněna o hybridní měnič. Síťové měniče se používají u systémů bez bateriových úložišť. Hybridní měnič SolaX X3 10.0-D je měnič s nejlepší asymetrií (přelíváním fází) na trhu. Díky jeho implementaci se zvyšuje výtěžnost a fotovoltaika má kratší návratnost investice. Zapomenout nesmíme ani na jeho záruku 10 let, což je nadprůměrná hodnota u těchto komponentů, která rozhodně převyšuje nejmenovanou konkurenci se záruční dobou 5 let a možností dokoupení dalších 5 let.Fotovoltaika a hybridní měnič SolaX X3

Jak by to vypadalo, kdyby byl SolaX měnič nahrazen konkurenčním výrobkem? Distributor povolí připojení FVE 3,7 kW na jednu fázi rodinného domu. Na základě obvyklých podmínek z praxe nejsou ale fáze rovnoměrně zatížené. I přes výborné osvitové podmínky a dostatek produkované elektrické energie, jsou dvě fáze domu nezatížené a odesílají přebytky do sítě, zatímco třetí fáze z ní elektrickou energii odebírá.

Fotovoltaika na klíč s absencí SolaX řešení by měla za následek odběr zpoplatněné elektrické energie i přes provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) a nulovou odměnu za zasílání přebytků ze zbylých dvou fází, na kterých v danou vznikají. Proč nulovou odměnu? Protože v České republice jsou elektroměry nastaveny tak, aby měřily přetoky na všech třech fázích najednou. Pokud je na jedné ze tří fází odběr, nejsou přetoky zbylých dvou započítány vůbec; pokud je na jedné fázi nízký přetok, jsou přetoky ostatních dvou počítány ve stejné míře jako ten nejnižší.

Co tedy přináší hybridní měnič SolaX navíc? Na rozdíl od konkurence je schopný dodat do jedné fáze až 150 % standardního výkonu. Při prezentovaném výkonu fáze 3,7 kW je možné používat dlouhodobě 5,5 kW výkonu. Konkurenční výrobky jsou schopné dodávat vyšší výkon krátkodobě, nejsou ale schopny dosáhnout takové míry. To je zapříčiněno skutečností, že jsou konkurenční měniče vyvíjeny pro trhy mimo Českou republiku, kde se přetoky měří po jednotlivých fázích.

Naše modelová domácnost se nachází v malé obci s omezenou kapacitou distribuční sítě a má relativně nízkou spotřebu 5,5 MWh/rok. Střecha rodinného domu má orientaci východ + západ. Aby fotovoltaika pokryla celkovou spotřebu domácnosti mají její členové při volbě výkonu dvě možnosti. Pořízení kvalitního hybridního měniče SolaX, který dokáže dvojnásobně předimenzovat vstup na straně solárních panelů nebo sáhnout po výkonnějším měniči jiné značky (který možnost předimenzování nemá), to ale znamená možný problém při schvalování distribuční společností a riziko navýšení hodnoty hlavního jističe, které sebou nese dodatečné finanční výdaje.

Baterie SolaX s úctyhodnou záruku bez skrytých ALE

Nejzásadnější přínos při pořízení baterií SolaX je záruka. Pokud se rozhodnete investovat do bateriového úložiště, chcete, aby vám dlouho vydrželo a jeho kapacita se snižovala co možná nejméně. SolaX baterie mají záruku 10 let nebo 6.000 nabíjecích cyklů s garantovanou hloubkou vybití 90 %. Opět se hodí srovnání s konkurencí, která umí nabídnout stejnou garantovanou dobu a množství nabíjecích cyklů, neprezentuje ale tak často garancí hloubky vybití 80 nebo 60 %.Výkonnější fotovoltaika podpořená bateriemi SolaX

Přizpůsobivý design SolaX baterií je další výhoda, kterou ocení každá domácnost. Kompaktní design překonává „šuplíková řešení“, která jsou na trhu v převaze. Baterie mohou zůstat stát na zemi nebo je možné je připevnit na zeď. Množství baterií samozřejmě určuje kapacita, jakou si zákazník vybere. Pokud se vrátíme k našemu modelovému příkladu, znamená pořízení bateriového úložiště s celkovou kapacitou 11,6 kWh připojení master baterie (48x19,3x70,8) a slave baterie (48x19,3x64,7) a možnost využití elektrické energie v pozdních odpoledních a večerních hodinách, kdy jsou členové domácnosti doma.

V případě, že chce domácnost větší bateriové úložiště, dají se k sobě připojit až čtyři kusy SolaX baterií, každá o kapacitě 5,8 kWh, bez nutnosti pořízení řídícího modulu. Konkurenční bateriová úložiště potřebují řídící modul téměř vždy.

Fotovoltaika a baterie v praxi: Baterie SolaX je schopna pracovat při teplotě 0-55 °, plně zatížena by měla být při teplotě 5-48 °C a nejlepší rozsah teploty pro optimální výkon je 10-45 °C.

Nabíjecí bod (Wallbox)

Fotovoltaika musí po realizaci obsahovat Smartmeter, chytrý elektroměr, který se umístí před domovní rozvaděč a informujeEkologická fotovoltaika a wallbox (nabíjecí bod) distribuční síť, kterým směrem teče elektrický proud. Pokud se rozhodnete pro SolaX komponenty, stačí vám k plné funkčnosti fotovoltaické elektrárny jeden Smartmeter, který komunikuje na stejném protokolu s Wallboxem (nabíjecí bod) a ostatními díly FVE.

SolaX Power nabízí Wallbox se zásuvkou nebo kabelem. Záleží na volbě zákazníka, která varianta mu více vyhovuje. Kabelový Wallbox má k dispozici, jak už z názvu vyplývá, kabel, kterým přivedete elektrickou energii do elektromobilu nebo hybridu. Zásuvkový Wallbox znamená, že použijete kabel, který je k dispozici ve vašem voze, abyste jej umístili do zásuvky nabíjecího bodu. Na výběr máte mezi 11 kW a 22 kW. Naše modelová domácnost si pořizuje Wallbox s výkonem 11 kW, výkonnější model by totiž znamenal buď nutnost výměny hlavního jističe a dodatečné náklady, které domácnost vynaložit nechce, nebo nucené snížení výkonu Wallboxu na úroveň hlavního jističe.