Fotovoltaika do domácnosti, jak ji připravit

Fotovoltaika je žádaná technologie, která přináší zajímavé dotace do vaší domácnosti. Jejím pořízením snížíte cenu spotřebovávané elektrické energie, získáte částečnou soběstačnost a využíváte ekologický zdroj elektřiny. V případě, že o nové fotovoltaické elektrárně (FVE) uvažujete a za jasného předpokladu, že si přejete její bezproblémovou instalaci, je dobré být na její vstup do vaší domácnosti náležitě připraven. Pokud přemýšlíte nad novou fotovoltaikou před stavbou nového rodinného domu, jste krok na před, a to je více než dobře. Rádi bychom vám touto cestou doporučili konzultaci s profesionálem před samotným projektem vašeho rodinného domu. Přinese vám to maximální výkon nové fotovoltaické elektrárny po její instalaci.

Příprava již stojícího rodinného domu na FVE

Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje bezproblémovou instalaci, je kvalita vaší střechy. Nemluvíme pouze o její krytině, ale také o nosné konstrukci. Pokud máte jakoukoliv pochybnost, je dobré nechat statiku střechy zhodnotit odborníkem. V případě, že potřebuje opravu, je žádoucí ji udělat před samotnou instalací FVE. Tím nechceme říct, že solární panely nelze odinstalovat, ale samotná odinstalace přináší náklady za provedení práce a vypnutí fotovoltaické elektrárny, která po dobu rekonstrukce nevyrábí proud. Další úkol, který před instalací máte, je promyslet, kam se jednotlivé komponenty fotovoltaické elektrárny (FVE) umístí. Baterie, rozvaděč a měnič potřebují svoje místo. V jednom z našich článků jsme o této problematice podrobněji psali. Abyste měli lepší představu o rozměrech, uvedli jsem je k jednotlivým dílům. Pokud chcete znát náš názor na rozmístění, rádi vám jej řekneme, naším cílem a úkolem je, aby pro vás pořízení nové fotovoltaické elektrárny (FVE) bylo co nejsnazší.

Příprava novostavby na FVE

Přestože vám níže velice rádi sepíšeme, na co je dobré pamatovat, pokud stavíte novostavbu, nejsnazší cesta, kterou se můžete vydat, je pozvat si odborníka před samotným zahájením stavby nebo v její rané fázi. V rámci našich projektů máme takové spolupráce již zavedené. S budoucím majitelem nemovitosti se sejdeme, vyslechneme si jeho požadavky a přání, které by mu měla nová fotovoltaika splnit a poradíme mu, co a jak má připravit, aby byla budoucí instalace nejlepší fotovoltaické elektrárny co nejrychlejší a nejpohodlnější pro obě dvě strany.

Chcete-li si stavbu připravit bez profesionální konzultace, je dobré pamatovat na to, že fotovoltaika je nejvíce účinná při určitém sklonu střechy. Solární panely poskytují nejvyšší výkon, pokud jsou umístěny v úhlu 35 ° směrem k jihu. Možné ztráty se změnou úhlu nebo orientací jsou pro vás připraveny ve stejném článku, v kterém jsme uváděli rozměry jednotlivých komponentů. Pamatujte na sklon a orientaci své střechy nebo informujte projektovou kancelář o svém záměru pořídit si novou fotovoltaickou elektrárnu.

Snížení výkonu vaší nové fotovoltaické elektrárny přinesou i stavební prvky na střeše. Pozor na střešní okna, která zaberou místo pro solární panely, pozor na umístění komínu, který je může zastínit a k zamyšlení je i umístění satelitu nebo vikýře, aby v budoucnu nezamezoval osvitu fotovoltaiky.

Aktivně můžete konat při přípravě chrániček, jejichž průměr by měl být minimálně 50 mm. Ty můžete vést z prostoru pod střechoudo technické místnosti. Stejně tak si můžete vymezit prostor pro jednotlivé komponenty, mít jejich rozmístění dané a v budoucnu neřešit, že pro ně není dostatek místa a překážejí. Všechny komponenty bude potřeba spojit pomocí kabelů, pokud nebudou u sebe i zde je dobré mít připravené chráničky.

V neposlední řadě je dobré pamatovat na to, že hlavní domovní rozvaděč bude potřebovat volné DIN pozice. Rádi bychom vám přesně řekli, kolik volných pozic nová fotovoltaika zabere, ale jako u všeho, i zde záleží na tom, jakou fotovoltaickou elektrárnu plánujete pořídit. A tak se vlastně obloukem vracíme k úvodu a hlavnímu poslání tohoto článku. Nebojte se kontaktovat odborníky hned v počátcích své stavby, pokud si vyberete poctivou firmu, navrhne vám řešení na míru vašim přáním a požadavkům, na jehož základě si dům správně připravíte. Slušná firma se nezlobí, že instalace proběhne až po dokončení střechy nebo později. Pokud to otočíme k nám, vy jste naši zákazníci a my o vás stojíme, rádi vám poradíme a poskytneme potřebné informace, protože fotovoltaika by měla být hlavně užitečná a přínosná.