Fotovoltaika na klíč s baterií nebo bez baterie?

Fotovoltaika na klíč s akumulací energie do bateriového úložiště je výborná volba pro všechny, kteří chtějí maximalizovat svou energetickou nezávislost. S použitím baterií bude mít fotovoltaická elektrárna vyšší výtěžnost. Baterie znamená možnost využití elektrické energie v době, kdy ji vaše FVE nevyrábí, protože je zrovna špatné počasí nebo je noc a slunce nesvítí. Oproti tomu využití systému bez baterie přináší nižší pořizovací náklady a nejlépe ho využije domácnost, která velké množství elektrické energie spotřebovává před den.Fotovoltaika s baterií nebo bez baterie

Jak funguje fotovoltaika bez baterií

Fotovoltaika bez baterií má k dispozici vyrobenou elektrickou energii v době, kdy svítí slunce. Ekologická elektrická energie je k dispozici k okamžité spotřebě. Pokud je spotřeba nižší než vyrobená elektrická energie, odesílá domácnost přebytky do distribuční sítě. Za výkup těchto přebytků dostává domácnost finanční odměnu. V současné době existují společnosti, které se výkupem přebytků zabývají.

Výhody fotovoltaické elektrárny bez baterií

  • hlavní výhodou je nižší pořizovací cena fotovoltaické elektrárny
  • úspora prostoru (baterie sice nejsou nijak velké, mají rozměry 48x19,3x64,7 nebo 48x19,3x70,8 cm, přesto svůj prostor potřebují)
  • menší množství použité kabeláže

Fotovoltaika bez baterie a její nevýhody

  • elektrická energie, kterou fotovoltaická elektrárna produkuje, je k dispozici pouze k okamžité spotřebě
  • nízké výkupní ceny přebytků
  • v případě výpadku elektrického proudu je dům zálohovaný pouze v denních hodinách

Jak funguje fotovoltaika s baterií

Z našeho úhlu pohledu je fotovoltaika s baterií rozhodně přínosnější systém. Důvodem je možnost využití elektrické energie v době, kdy ji domácnost skutečně potřebuje. Domácnost není odkázána na výrobu elektrické energie v určité části dne a může ji čerpat v odpoledních a večerních hodinách, kdy je její spotřeba obvykle vyšší. Pořízení fotovoltaické elektrárny s baterií je samozřejmě finančně náročnější. Dotace NZÚ ale pořizovací cenu sníží.

To, zda půjde vyprodukovaná energie do baterií nebo jestli ji domácnost využije k okamžité spotřebě si rozhodnou její členové sami. Pomocí chytré aplikace určí, kam elektrickou energii směřovat. Nespornou výhodou, kterou fotovoltaika s baterií má, je možnost zajištění elektrického proudu v době jeho výpadku na straně distribuční sítě.

Fotovoltaika s baterií a její výhody

  • elektrická energie dostupná ve chvíli, kdy ji členové domácnosti potřebují
  • vyšší využitý vyprodukované elektrické energie
  • fotovoltaika se zálohovanými okruhy pro případ výpadku elektrického proudu

Nevýhody fotovoltaické elektrárny s baterií

  • vyšší pořizovací cena

Fotovoltaika s chytrou aplikací

Ať už bude vaše nová fotovoltaika s baterií nebo bez baterie, její ovládání bude zajištěno pomocí chytré aplikace, která vám přinese množství užitečných funkcí. Pokud bude vaše fotovoltaika bez baterie, můžete sledovat okamžitou výrobu i spotřebu elektrické energie. Pokud bude vaše fotovoltaika s baterií přidáte k online sledování stavu výroby a spotřeby i možnost nasměrovat elektrickou energii k okamžité spotřebě, uložit ji na pozdější využití do baterií nebo například nabíjet elektromobil pomocí Wallboxu (nabíjecího bodu).