Fotovoltaika přispívá k ekologii planety

Fotovoltaika ve vývoji

Tím, že se Evropa snaží energeticky osamostatnit. Tím, že spotřeba elektrické energie a náklady na její pořízení neustále stoupají, vzniká i snaha, aby se fotovoltaika dále zefektivňovala a výkon, který solární panely poskytují, výrazně SOLLARIS fotovoltaika, vývoj a ekologiezvyšoval.

Jaké novinky nás čekají

Jako firma, která se této problematice věnuje od roku 2008, očekáváme rychlý nárůst efektivity FVE pro vaše rodinné domy i firmy. V této době se odborníci zaměřují na ultratenké panely, které nebudou znamenat takovou zátěž pro vaši střechu. Pracují i na střešní krytině, která bude zároveň solárním panelem. Je tu také všeobecná snaha na zvýšení jmenovitého výkonu jednotlivých solárních prvků tak, aby bylo potřeba méně panelů pro stejný výkon FVE na klíč.

Fotovoltaika je ekologická cesta

Některé stránky uvádějí, že fotovoltaika je čistý ztroj energie s nulovými emisemi CO2. Ano, z určitého úhlu pohledu to tak je, ale to už se díváme jenom na čistou energii, kterou fotovoltaická elektrárna vyrobí. Abychom byli úplně korektní, musíme samozřejmě přiznat, že fotovoltaika emise CO2 v počáteční fázi produkuje. Jsou to ty, které vznikají při výrobě komponentů, z kterých se fotovoltaická elektrárna skládá a ty, které vnikají při dopravě od počátku výroby až k Vašemu domu.

Nicméně, fotovoltaický panel je vyrobený jednou, nedopravujeme ho k vám každý druhý den a když už je fotovoltaika instalovaná, začíná opravdu emise šetřit. V kamnech na tuhá paliva topíte každý den a každý den produkujete další skleníkové plyny. Fotovoltaická elektrárna je vyrobena jednou na desítky let dopředu a hned, jak ji spustíte, začínáte ekologii přispívat.

Nesmíme také zapomenout na snahu o vývoj fotovoltaiky v oblasti zefektivňování výroby. Čím dále do budoucnosti hledíme, tím více bude tato forma výroby elektrické energie ekologická, protože na jednu kilowattu bude použito méně materiálu a výkon se bude zvyšovat. A protože se lidstvo snaží ekologii podporovat i recyklací, je rozhodně dobrá zpráva, že většina toho, co na svou fotovoltaickou elektrárnu použijete, bude použita znovu. Tím, že se rozvijí fotovoltaika, rozvijí se i firmy, které se starají o odpad, který po konci životnosti jednotlivých komponentů, vzniká.