Fotovoltaika s high-tech měničem SolaX

Společnost SolaX Power je renomovanou společností působící na trhu solárních technologií od roku 2012. Je vlastníkem více než 100 národních patentů a 30 patentů na vynálezy. Její výrobky obdržely více než 500 mezinárodních certifikacíFotovoltaika s high-tech měničem SolaX trhu. V České republice je jejím oficiálním zastoupením společnost GBC Solino s.r.o, která má vlastní servisní středisko a na vývoji spolu obě společnosti spolupracují. Fotovoltaika doplněná SolaX díly (nejen měničem), je systém fungující s maximálním užitkem.

Společnost SOLLARIS použila měnič SolaX poprvé při instalaci v roce 2016 ve městě Blansko (Jihomoravský kraj). Ještě v roce 2022 byly měniče SolaX využívány menším množstvím konkurenčních společností. S rostoucí znalostí problematiky a povědomí zákazníků o komponentech, přechází v roce 2023 většina instalačních firem právě k tomuto prémiovému řešení, které maximalizuje užitek z fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaika se SolaX měničem je systém, který odpovídá požadavkům a podmínkám trhu v České republice.

K čemu potřebuje fotovoltaická elektrárna měnič

Solární panely produkují stejnosměrný proud. Měnič jej upravuje na střídavý, který lze v domácnosti využít. Měniče dělíme na síťové a hybridní. Síťový měnič doplňuje fotovoltaické elektrárny bez baterií, zatímco hybridní měnič využije fotovoltaická elektrárna s bateriemi. Měnič je také odpovědný za přerozdělení elektrické energie do různých fází domu. Je tedy jasné, že fotovoltaika bez měniče fungovat nemůže.

Hybridní měniče řady SolaX X3 a výhody pro fotovoltaické elektrárny

Nejlepší asymetrie (přelévání fází) na trhu

Fáze rodinného domu bývají odlišně zatížené. Většina domácností má fázi, která je vytíženější více než ostatní. Měnič SolaX je schopen dlouhodobě odesílat až 150 % standardního výkonu na jednu fázi a tím zvyšovat výtěžnost systému. Pokud bychom použili modelový příklad domácnosti, která svůj odpolední čas tráví v kuchyni a obývacím pokoji, kde využívá spotřebiče, zatímco ostatní místnosti domu (ložnice, dětské pokoje, koupelna, technická místnost) nevyužívají žádnou energii, můžeme potvrdit, že SolaX měnič odešle elektrickou energii právě do vytíženějších místností v nejvyšší možné míře. Měniče konkurenčních značek tuto vlastnost také mají, umí ji ale využít pouze krátkodobě a menší míře.

Velkou výhodou měniče SolaX je právě to, že je vyvinutý pro český trh, kde jsou přetoky vlastní vyprodukované elektrické energie měřeny ve všech třech fázích najednou. Pokud je na dvou fázích přetok a na jedné fázi odběr z distribuční sítě, protože je v danou chvíli nejvíce zatížena, neobdrží domácnost za svoji produkci žádnou finanční odměnu. Stejně tak, pokud je na jedné fázi nejnižší přetok, budou zbývající dva vyšší přetoky počítány pouze do výše toho nejnižšího. I v tomto případě je tedy jasné, že fotovoltaika s měničem SolaX, který umí dlouhodobě vysílat až 150 % energie do jedné fáze, přinese vyšší užitek.

SolaX měnič je také ideální řešení v případě, že jsou solární panely umístěné na různě orientovaných střechách rodinného domu. Díky jeho schopnosti dvojnásobně předimenzovat vstup na straně solárních panelů nemusí domácnost vynakládat vyšší finanční prostředky na nákup výkonnějšího měniče a zvedat hodnotu hlavního jističe, aby pokryla spotřebu domácnosti z instalované fotovoltaické elektrárny.

Fotovoltaika doplněná o měnič SolaX získává na tento produkt i výhodnou záruční dobu. Měniče SolaX mají záruku 10 let, což je nadprůměrná hodnota. Stejně tak nesmíme zapomenout na to, že se servisní středisko těchto měničů nachází přímo v České republice. Porucha tohoto dílu je sice nepravděpodobná, nicméně pokud by nastala, je dobré mít proškolené pracovníky blízko.