Fotovoltaika, cena energie a návratnosti investice

Cena fotovoltaiky jako hlavní ukazatel návratnosti investice

Prvním z faktorů, který určuje návratnost investice do fotovoltaiky, je její pořizovací cena. Na našich stránkách naleznete několik modelových příkladů fotovoltaiky na klíč s baterií i bez, které vám blíže nastíní, jaká by mohla cena fotovoltaické elektrárny s baterií nebo bez ní na vašem rodinném domě být. Musíme ale konstatovat, že se jedná pouze o modelové příklady a tato cena nemusí odpovídat té konečné. Na základě vašich specifických podmínek může být ta vaše samozřejmě nižší nebo vyšší.

Fotovoltaika je systém, který je velice variabilní a umí se přizpůsobit vašim požadavkům a přáním, které s Vámi velice rádi probereme. Velmi záleží na tom, jak moc chcete být energeticky nezávislí, jakou máte spotřebu elektrické energie a kolik z ní má být vyrobeno vaším vlastním zdrojem, tedy fotovoltaickou elektrárnou.

Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky

Mezi našimi zákazníky, kterým jsme fotovoltaiku instalovali od roku 2008, už je spousta těch, kterým se jejich investice vrátila. Není to tedy jenom spousta čísel a výpočtů na papíře, ale i reálná návratnost, která se již uskutečnila. A možná právě proto se k nám rádi vracejí a žádají o rozšíření své fotovoltaické elektrárny, protože jim spotřeba elektrické energie roste a oni vědí, že fotovoltaika je cesta správným směrem.

Když přemýšlíme o návratnosti investice, nepopiratelně záleží na tom, jaké parametry vaše fotovoltaická elektrárna má. Jaká byla počáteční výše investice, jaká je vaše roční spotřeba elektrické energie, v průměru můžeme ale říct, že peníze, které do fotovoltaiky vložíte, budou zpět mezi 5,5. -12. rokem.

Pokud chcete návratnost svojí investice o kus zkrátit, je dobré zaměřit se na pořízení baterie. V úvahu přichází virtuální nebo skutečné baterie, která může být umístěna ve vašem rodinném domě. FVE vyrobí nejvíce elektrické energie v letních měsících, pokud máte fotovoltaiku na klíč správně připravenou, je schopna pokrýt i celou spotřebu domácnosti a dobíjet baterie ve slunečných, zimních dnech. Jak hovoří náš online systém, kterým jsem schopni monitorovat výrobu a funkčnost jednotlivých fotovoltaických elektráren u našich zákazníků, je slunečný, prosincový den schopen pokrýt vše a přebytek uchovat do baterie na pozdější spotřebu. Tím, že je uchovaný právě v baterii, snižuje spotřebu ve dnech, kdy slunce nesvítí, šetříte náklady a zkracujete dobu návratnosti investice. 

Jak jsme se zmínili, není skutečná baterie jedinou možností. V úvahu přichází i fotovoltaická elektrárna s virtuální baterií, tedy tzv. síťový systém. Ten vám umožňuje uchovávat přebytky vyprodukované elektrické energie v síti a spotřebovávat je ve chvíli, kdy vaše fotovoltaika nepokryje vaši okamžitou spotřebu. Zpětný odběr elektrické energie je ale distributorem částečně zpoplatněn, a tak narozdíl od skutečné baterie, je ta virtuální s vyššími náklady za spotřebu, tedy pokud neuzavřete separátní smlouvu o výkupu přebytků za tržní či spotové ceny.

A pro návratnost finančních prostředků vložených do fotovoltaiky hovoří samozřejmě i ceny energií, které se výrazně zvyšují a k jejich snížení zatím nikdo cestu nevidí. Cena za elektrickou energii, kterou dnes platíme, je vysoká a pomáhá tak v návratnosti investice těm, kteří se pro zelený zdroj energie v podobě slunečního svitu rozhodli.

Další dobrou zprávou je fakt, že výkon solárních panelů se oproti předchozím letům výrazně zvýšil; naše první instalace probíhaly se solárními panely o jmenovitém výkonu cca 230 Wp, dnes instalované solární panely mají výkon mezi 450 Wp a 550 Wp.

Fotovoltaika se vám opravdu vyplatí a návratnost investice bude kratší v případě, že ji použijete pro vlastní spotřebu. Dnešní výkupní ceny vámi vyrobené elektrické energie (pokud ji nechcete ukládat do baterií) jsou velmi nízké, stát vám poskytne dotaci na pořízení a výkup už nijak nepodporuje. Platí tedy, že pokud to, co vyrobíte odpovídá vaší spotřebě, šetříte, pokud to posíláte zpátky do sítě a nemáte virtuální baterii, nic moc z toho nevidíte. Distributoři sice přebytky vykupují, případně si můžete zasmluvnit výkup přebytků od třetích stran, někteří distributoři však požadují zřídit si k tomu druhý (výrobní) EAN. Chystá se novela energetického zákona, který by toto eliminoval a vy tak budete mít přístup k tržním cenám i pro přebytky. Tím se dále zkrátí návratnost investice do FVE. Nesmíte ale zapomenout, že dotovaná fotovoltaická elektrárna na váš objekt musí být do 10 kW; toto je limit, kdy není nutné řešit licenci na provoz elektrárny a dotace z NZÚ vám bude poskytnuta.

Každopádně, pro nás je každý zákazník důležitý a každému věnujeme individuálně tolik prostoru, kolik potřebuje a tak, pokud se rozhodnete pro poptávku naší firmy, BUDE VÁM NÁVRATNOST VYPOČÍTÁNA NA ZÁKLADĚ PARAMETRŮ, které od vás obdržíme, modelovým případům se totiž pokud možno vyhýbáme.

Co určuje cenu elektřiny, důležitého faktoru ovlivňujícího návratnost

Cena elektrické energie je určována na burze silové elektřiny. V současné době neznáme efektní způsob skladování, a tak se nabídka musí slučovat s poptávkou. Nabídku zajišťují jednotliví výrobci elektrické energie, tedy elektrárny.

Při uspokojování poptávky po elektrické energii na burze se postupuje od nejlevnějších zdrojů (například obnovitelných) k těm dražším. Poslední zdroj (zpravidla plynová elektrárna) určuje cenu elektrické energie trhu a všechny levnější zdroje energie se pak řídí cenou, která byla určena tímto posledním, nejdražším zdrojem energie, který byl vybrán. Čím vyšší jsou nároky domácností, podniků a státu po energii, tím dražší je energie, protože bude využito více nabídek a poslední (hraniční) bude určovat vyšší cenu.

Když si dáme dohromady vývoj, tedy zvyšující se trend ve spotřebě elektrické energie, geopolitickou situaci roku 2022, snahu o snižování emisí a nároky domácností, kterým spotřeba díky chytrým technologiím stoupá, výsledek na sebe nenechá dlouho čekat. Levnějších energií se patrně nedočkáme. Tedy v případě, že se nenalezne nový, zázračný zdroj energie, který nás spasí.