Zelená úsporám 2009-2012

Dotace "Zelená úsporám" a fotovoltaika

Solární ohřev vody se jako předmět dotace v tomto dotačním titulu objevil, fotovoltaika jako taková předmětem nebyla. Fotovoltaika na klíč byla v těchto letech instalována a realizována hlavně díky podporovaným výkupním cenám elektrické energie, ty ale s tímto dotačním titulem neměly nic společného. V souhrnu lze ale říci, že ani ty nebyly tak motivující, jako je možná přidělená dotace z programu "Nová zelená úsporám" od roku 2021 dále, kdy je fotovoltaická elektrárna (FVE) na klíč výhodnější k pořízení víc než kdy dříve a návratnost investice se díky dotačnímu titulu a přiděleným dotacím výrazně snížila. 

Historie dotace "Zelená úsporám"

Předchůdcem v současné době běžícího programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byl program Zelená úsporám (ZÚ), který spustilo Ministerstvo životního prostředí ČR v zastoupení Státního fondu životního prostředí v roce 2009. Hlavní myšlenkou tohoto programu bylo snižování emisí skleníkových plynů napomáhajících k ochraně životního prostředí a klimatu.

Hlavním zdrojem financování tohoto dotačního programu byly finanční prostředky získané prodejem povolenek AAU (1 AAU odpovídá 1 tuně CO2). Česká republika se zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů v porovnání let 1990 a 2008 o 8 %. Výsledek byl ale výrazně lepší a emise byly sníženy o 25,7 %, což umožnilo České republice prodej emisních kreditů, ze kterých měla v roce 2012 příjem 20,5 mld. Kč. Sekundárním zdrojem financování Zelené úsporám byly registrační poplatky vozidel, byl to tedy domácí zdroj.

Žádat o dotaci bylo možné v těchto hlavních kategoriích:
1. Úspora energie na vytápění, která obsahovala celkové a dílčí zateplení.
2. Výstavba v pasivním energetickém standardu.
3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Tato oblast obsahovala výměnu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalaci nízkoemisního zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla do novostaveb a instalaci solárně-termických kolektorů.
4. Jako v „Nové zelené úsporám“ i „Zelená úsporám obsahovala kombinační bonusy.
5. Příprava a realizace podporovaných opatření v rámci programu.
6. Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

I když nás absence fotovoltaiky v tomto dotačním titulu velice mrzí, musíme konstatovat, že celý program "Zelená úsporám" byl velice oblíbený a zájem o jeho čerpání byl veliký.

 FVE a dotace pohledem historie