Historie Nová zelená úsporám 2013

I tento dotační titul se opíral hlavně o jiné nosné pilíře, než byla fotovoltaika, i když se v něm již okrajově objevuje a můžete tak vidět první krok tímto správným směrem. Solární ohřev vody je stálicí dotačního programu, který se jako předmět dotace objevuje v předchozím dotačním titulu "Zelená úsporám" i následném dotačním titulu "Nová zelená Úsporám 2021". Pokud si tedy trochu shrneme historii dotačních titulů, fotovoltaika na klíč nebyla ani v tomto ani v předchozím programovacím období dotačního titulu "Zelená úsporám" tak výhodná, jako je od roku 2021 do roku 2025. Co víc; to, že je fotovoltaická elektrárna (FVE) předmětem dotace a peníze obdržíte po její realizaci, je rozhodně příjemnější fakt, než když jste byli odkázáni na dotovanou výkupní cenu vaší energie a nikdo vám nezajistil, že bude pořád jenom výhodná.

Následovníkem programu „Zelená úsporám“ byl tedy program „Nová zelená úsporám", který byl schválen Vládou České republiky na začátku roku 2013. Příprava dokumentace k tomuto programu trvala téměř celý rok a vyhlášení tohoto programu tak přišlo v začátku roku 2014. Financování tohoto projektu bylo založeno na obchodování a výnosech z aukcí s emisními povolenkami v rámci Evropského systému obchodování s emisemi.

V rámci výzev bylo možné žádat o dotaci na rodinné a bytové domy. Budovy veřejného sektoru a náklady státu na administrativu formou výzev řešeny nebyly. Pro rodinné doby bylo možné v rámci tří výzev žádat o dotaci na snižování energetické náročnosti stávajícího rodinného domu, výstavbu nového rodinného dobu s nízkou energetickou náročností odpovídají podmínkám programu a dotaci na efektivní využití zdrojů energie. I pro dotace na bytové domy byly vyhlášeny tři výzvy. Program „Nová zelená úsporám 2013“ podporoval snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů, výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a jako u rodinných domů poskytoval dotaci na efektivní využití zdrojů energie. Pro budovy veřejného sektoru bylo možné žádat o dotaci na snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného sektoru a efektivní využití zdrojů energie.

Program "Nová zelená úsporám" poměrně často měnil své podmínky a co více, měnil i to, kdo může být žadatelem o dotaci

Fotovoltaické elektrárny (FVE) a dotace historie