Fotovoltaika a změna dotace NZÚ od 15. února 2024

Nižší dotace na FVE na klíč bez kombinace s jinými opatřeními

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo 31.1.2024 tiskovou zprávu, ve které avizuje změnu výše dotace NZÚ na pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) pro domácnosti od 15. února 2024. Zároveň informuje, že alokuje dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu, čímž je schopno zajistit podporu (nejen fotovoltaiky) pro větší množství domácností.

Jak již dříve ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, kombinace jednotlivých úsporných opatření bude podporována více. Fotovoltaika zaznamená změnu výše podpory pouze v případě, že bude aplikována jako jediné úsporné opatření!

Změny podmínek dotace pro fotovoltaické elektrárny na klíč

V případě instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč bez kombinace s jinými opatřeními, bude od 15. února 2024 výše dotace z programu NZÚ snížena na 160.000 Kč. Zájemci, u kterých bude fotovoltaika kombinována se zateplením domu, získají bonus 40.000 Kč, a tím i původní výši dotace 200.000 Kč.

Základní podpora FVE se snižuje na 35.000 Kč respektive zůstává ve výši 60.000 Kč v případě kombinace s tepelným čerpadlem.

Podstatnou změnou je omezení maximálního rezervovaného výkonu na připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny. Toto opatření je nové a mění podmínky v této oblasti, protože do této změny nebylo nijak ministerstvem životního prostředí regulováno. Omezení maximálního rezervovaného výkonu bylo regulováno pouze ze strany distribuční společnosti.

Nově bude možné čerpat vyšší dotace NZÚ v případě, že bude fotovoltaika doplněna o tepelné čerpadlo s ohřevem vody. Původní výše dotace 100.000 Kč se zvedá až na 125.000 Kč.

Nezanedbatelný bonus získá fotovoltaická elektrárna, která zajistí ohřev vody. Tento bonus je zcela nový a znamená pro žadatele příjem dotace ve výši 10.000 Kč.

Vzhledem ke snížení cen zůstává nová fotovoltaika stále dostupná

Pokud jako vlastníci rodinných domů přemýšlíte o fotovoltaické elektrárně (FVE) na klíč delší dobu a nyní litujete, že jste její pořízení odsunuli, můžeme vás uklidnit. Za posledních několik měsíců došlo k výraznému snížení ceny pořízení a fotovoltaika pro domácnosti i s nižší dotací NZÚ (bez kombinace) znamená obdobný výdaj, jakým by byla v loňském roce.