Dotace NZÚ od listopadu 2021 do června 2023

Od roku 2021 byla pořizovací cena FVE na klíč snižována o dotace

V programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí České republiky byly od roku 2021 předmětem dotace fotovoltaické elektrárny (FVE). Dotační program Nová zelená úsporám s těmito podmínkami byl vyhlášen 21.9.2021 a platil do června 2023.

Výši dotace pro fotovoltaické elektrárny specifikovala tzv. oblast C, podoblast C.3 nazvaná Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie. Výši dotace pro solární ohřev vody specifikovala stejná oblast C jen podoblast C2.

Oblasti dotace a jejich výše do června 2023

 • Solární ohřev vody 45.000 Kč (fix)
 • Fotovoltaické elektrárny (FVE) až 200.000 Kč
 • Strukturálně postižené kraje (Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský) + 10 %
 • Nabíjecí bod pro elektromobil (za jeden) 30.000 Kč
 • Kombinační bonus 10.000 Kč
 • Projektová dokumentace 5.000 Kč

Kombinační bonus s dalšími energetickými úsporami

 • Zateplení domu
 • Pořízení nádrže na zachycování dešťové vody
 • Stínící systém
 • Výměna neekologického zdroje vytápění
 • Zelená střecha
 • Řízené odvětrávání budovy s rekuperací tepla
 • Rekuperace tepla z odpadní vody

Z podporovaného výkonu FVE 10 kW se od ledna 2023 stalo 50 kW

Díky novele energetického zákona se v lednu 2023 stala předmětem dotace fotovoltaická elektrárna (FVE) do 50 kW. Vláda touto změnou reagovala na požadavky Evropské unie a Evropské komise, která považovala za důležité zvýšení podílu ekologické energie na spotřebě státu. Fotovoltaika do 50 kW se považuje za předmět dotace proto, že primárně pokrývá spotřebu domácnosti.