Fotovoltaické elektrárny (FVE) a štědré dotace z NZÚ

Od roku 2021 je pořizovací cena FVE na klíč snižována o dotace

V programu Nová zelená úsporám Ministerstva životního prostředí České republiky jsou od roku 2021 předmětem dotace fotovoltaické elektrárny (FVE). Administrátorem těchto dotací je Státní fond životního prostředí. Dotační program má pomoci s energetickou úsporou na rodinných a bytových domech. Vaše nová fotovoltaika na klíč tak může být na vaší střeše velice brzy a její pořizovací cena bude ponížena o nemalou finanční částku. Co víc, FVE na klíč s dotací se SOLLARIS fotovoltaika vám poskytne komplexní a prémiové službyFotovoltaické elektrárny (FVE) dotace

Dotační program Nová zelená úsporám s těmito podmínkami byl vyhlášen 21.9.2021 a v tomto znění bude platit minimálně do roku 2025. Očekává se, že délka jeho trvání bude prodloužena nejméně do roku 2030 a fotovoltaika předmětem dotace zůstane. Jestli se ale jeho podmínky změní, je samozřejmě nejasné a spíše pravděpodobné.

Žádosti o dotace z tohoto programu jsou vyřizovány průběžně. S výjimkou měsíců července a srpna roku 2023, kdy bude PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POZASTAVEN Z DŮVODŮ TECHNICKÉ ODSTÁVKY. Je tedy pouze na vás, kdy se rozhodnete do této jedinečné technologie s rychlou návratností investovat. Fotovoltaika na klíč může být na střeše vašeho rodinného domu v rámci několika týdnů. Přesný časový harmonogram fotovoltaické elektrárny (FVE) na klíč jsme pro vás připravili v sekci fotovoltaika

Výši dotace, kterou obdržíte, pokud se rozhodnete pro pořízení fotovoltaické elektrárny, specifikuje tzv. oblast C, podoblast C.3 nazvaná Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie. Výši obdržené dotace, kterou můžete očekávat, pokud se rozhodnete pro solární fotovoltaický ohřev vody, specifikuje stejná oblast tzv. oblast C, podoblast C.2. 

Fotovoltaika na klíč a zajímavé dotace

Oblasti dotace a jejich výši jsme pro fotovoltaický ohřev vody a fotovoltaické elektrárny (FVE) připravili v tabulce níže.

Oblast dotace Výše dotace
Solární ohřev vody 45.000 Kč (fix)
Fotovoltaická elektrárna FVE (fotovoltaika na klíč s dotací) až 200.000 Kč
Strukturálně postižený kraj (Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský) + 10 %
Nabíjecí bod pro elektromobil (za jeden) 30.000 Kč
Kombinační bonus 10.000 Kč
Projektová dokumentace 5.000 Kč

Kombinační bonus se nevztahuje pouze na kombinaci s wallboxem. Fotovoltaika na klíč může být podpořena:SOLLARIS fotovoltaika - kombinace dotace na fotovoltaické elektrárny (FVE)

  • zateplení domu,
  • pořízení nádrže na zachycování dešťové vody,
  • stínící systém,
  • výměna neekologického zdroje vytápění,
  • zelená střecha,
  • řízené odvětrávání budovy s rekuperací tepla,
  • rekuperace tepla z odpadní vody.

Podpora pro fotovoltaické elektrárny (FVE) do výkonu 50 kW

Aby byla vaše fotovoltaika předmětem dotace a mohli jste dosáhnout na poměrně zajímavé finanční částky, které jsme popsali výše, je potřeba nepřekročit výkon fotovoltaické elektrárny (FVE) 50 kW. Každá fotovoltaika na klíč, která bude instalována s nižším výkonem nebo výkonem rovným 50 kW je považována za předmět dotace, protože primárně pokrývá potřebu domácnosti.

Z kraje roku 2023 byla schválena novela Energetického zákona, která tuto hranici posunula. Původní horní hranice výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE) byla 10 kW. Vláda touto změnou reagovala na požadavky Evropské unie a Evropské komise, která považuje za důležité zvýšení podílu ekologické energie na spotřebě státu. Je zároveň logické, že zvyšující se spotřebu elektrické energie domácností nemusely do budoucna fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW pokrýt.