Slovo jednatele

Dovolte, abych Vám vyprávěl jeden příběh...

Americký sen

Psal se rok 2007. V 21 letech se zrodila v mé hlavě myšlenka o vybudování kvalitní a silné společnosti, která bude znamenat pojem v oblasti fotovoltaických elektráren.

Bez zázemí, bez kapitálu, i tak jsem do toho šel. Jediné peníze, které jsem si kdy půjčil, bylo 200.000 Kč od mé babičky. Peníze jsem použil na rozjezd firmy. S dvěma sty tisíci velkou díru do světa neuděláte. Bylo nasnadě z nevýhody udělat výhodu. Začali jsme stavět pouze malé elektrárny. Záhy přišlo uvědomění, že směr malých „rodinných" elektráren je správná filozofie. Začali jsme se stávat největší specializovanou společností na výstavbu elektráren na střechách rodinných domů. Konkurenční firmy postavily 50, 60, 80 elektráren, my jich zrealizovali 350 o celkovém výkonu 2 MW, což je zhruba 10.000 kusů fotovoltaických panelů na střechách domů a hal.

Wow! Byl konec roku 2010, společnost šlapala jako hodinky. Účetní závěrka ukazovala za tři roky podnikání obrat přes 200.000.000 Kč, americký sen se stával skutečností.

Prozření

V roce 2010 přišel celoplošný zákaz výstavby elektráren. Bylo to pro mne to nejhorší, co mě mohlo potkat v oblasti podnikání. Dnes o tom říkám, že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Firma se zabývala pouze jedním oborem. Bylo to katastrofální. Z měsíce na měsíc propustit desítky zaměstnanců, velké finanční ztráty, firma bez zákazníků.

Po roce plácání se na místě přišlo prozření, vystřízlivění. Musel se začít psát nový scénář.

Společný scénář

Díky, že to přišlo. Uvědomil jsem si, že kvalitní firma není o obratech a penězích. Kvalitní firma je o komplexní nabídce služeb a o zákaznících. Rozhodli jsme se, že musíme najít nová, komplexní a inovativní řešení, která zákazník vyhledává. Naším novým hnacím motorem nejsou peníze, ale spokojenost zákazníka. Jde nám o profit obou stran, Váš a náš. To je směr, kterým se vydáváme. Zákazník a my píšeme společný scénář. Společný scénář v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Pojďte s námi psát společný scénář!

Za společnost Libor Váka ml. – jednatel