Fotovoltaika a její princip

Fotovoltaika jako taková pracuje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii, nejedná se však o žádnou zázračnou vědu či nesrozumitelný jev. Celý proces je založen na fotovoltaickému jevu a fotovoltaických článcích. Fotovoltaické články, ze kterých se skládají fotovoltaické panely, jsou polovodičové součástky, které přeměňují sluneční energii na elektřinu. Sluneční záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků následně emituje elektrony. Tím vzniká stejnosměrný elektrický proud, který po přeměně v měniči na střídavý, je používán k napájení elektrospotřebičů v domácnosti či ohřevu vody. Na tomto principu přeměny energie je založena celá fotovoltaika.

Základ je vlastní spotřeba

Pro dosažení dobré návratnosti je potřeba mít ideální rovnováhu výše investice, výkonu FVE a vlastní spotřeby. 9 let navrhujeme elektrárny na střechy rodinných domů. Vaši elektrárnu navrhneme tak, abyste dosáhli co nejlepší návratnosti a co možná nejvyšší využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu.

Dodáme Vám plně automatický sytém, který reguluje výrobu energie a následnou spotřebu. V praxi to znamená. Když elektrárna vyrábí, topíte, svítíte, ohříváte vodu a nabíjíte baterie. A když nevyrábí, čerpáte uloženou energii z baterií. 

Záruky fotovoltaického systému

 • Fotovoltaické panely: 90% výkonu - 10 let, 80% výkonu - 25 let
 • Měniče: 5 - 10 let (dle výrobce)
 • Baterie: 10 – 25 let (dle typu, počtu cyklů nabití a vybití)
 • Zbytek systému: 2 roky
 • Povětrnostní podmínky: garance při větru do 150 km/h

Výhody fotovoltaiky aneb proč ji využít

 • Na Zemi dopadá takové množství slunečního záření, že by naši potřebu elektrické energie pokrylo 6000x.
 • Fotovoltaika během výroby energie nijak neznečišťuje životní prostředí, jedná se o 100% ekologický zdroj energie.
 • Fotovoltaické systémy vyžadují minimální údržbu i provozní náklady jsou v porovnání s ostatními velmi nízké.
 • Fotovoltaika má velmi rychlou návratnost počátečních investic.
 • Fotovoltaická technologie se neustále zdokonaluje a vylepšuje.
 • V ČR je nainstalováno kolem 30.000 elektráren na střechách domů, jedná se o osvědčenou technologii.