Základní podmínky NZÚ

  1. Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10kWp.
  2. Realizace elektrárny musí provádět firma s odbornou kvalifikací ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií.
  3. Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
  4. Dotace jsou určeny pro všechny majitele (fyzická i právnická osoba) rodinných domů (i rozestavěných).
  5. Domácnost si musí spotřebovat minimálně 70% vyrobené energie z elektrárny.
  6. V rámci Výzvy je možno na jeden objekt uplatnit pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
  7. Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené žádosti, které splní všechny podmínky Programu. Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků.