Recyklace panelů do 30.6. 2013

17.06. 2013

Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé fotovoltaiky, zasíláme Vám aktuální informace k povinné recyklaci fotovoltaických panelů.

 

Recyklace fotovoltaických panelů do 30.6. 2013

- Jako provozovatel FVE, který si pořídil FVE do 31.12. 2012 (byť i malé střešní) máte povinnost

- Od 1.1. 2013 byla přijata novela zákona, která tuto povinnost definuje

- Bohužel stále platí ta samá situace jako v dubnu, tzn.  není známa oficiální cena za 1 kg

- Návrh ceny je ve výši 5,5 Kč/ kg, otázkou je, kdy cena bude vydána cena oficiálním  prováděcím předpisem

 - Je potřeba uzavřít smlouvu s kolektivním systémem do 30.6. 2013, byť není cena 5,5 Kč/kg

 

Proč Retela

- Patří mezi největší kolektivní systém v Evropě

- Jako první a zatím poslední uzavřela smlouvu o spolupráci s renomovaným systémem  zpětného odběru FV panelů PV CYCLE

- Nabízí nejnižší navrhované ceny recyklačních poplatků - Dlouhodobě je nejlevnější kolektivní systém

- Po konečném vyúčtování je garantováno vrácení nespotřebovaných recyklačních  poplatků včetně úroků - Hustá síť sběrných míst

 - Možnost kdykoli (vždy na konci roku) smlouvu o recyklaci vypovědět a odejít k jinému  kolektivnímu systému - 1x ročně vystavuje transparentní vyúčtování

 

Jak dál postupovat aneb chci uzavřít smlouvu s Retelou

- Provézt on-line registraci na http://retela.info/recyklace a postupovat dle pokynů na webu  společnosti Retela

 

Kdy platit

- Finanční částka bude vybírána v pěti ročních splátkách v letech 2014-2018, ve správný  okamžik budete vyzvání společností Retela k úhradě první splátky - Nyní se žádné recyklační poplatky nevybírají

 

Kontakty

- V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte linku společnosti Retela  222 519 123 nebo 602 171 203 - www.retela.cz nebo http://www.retela.info/recyklace

Sluneční elektrárny
servis FVE
servis, dispečink

Copyright © 2015 SOLLARIS s.r.o., sluneční elektrárny, servis, dispečink elektráren | stránky od WERC